23.09.2016 Ettevõtete ja majapidamiste laenude ja liisingute mahu kiire kasv augustis jätkus
  • Ettevõtete ja majapidamiste laenude ja liisingute maht kasvas augustis aasta võrdluses 6%
  • Uusi eluasemelaene anti välja varasemast suuremas mahus
  • Pankade laenuportfelli kvaliteet ...
22.09.2016 Uue Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestisse tehtud palju otseinvesteeringuid
  • Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on Eesti välismaiste otseinvesteeringute positsiooni mahult suhtena SKPsse 2015. aasta lõpu seisuga uute Euroopa Liidu liikmesriikide seas Ungari järel teisel ...
21.09.2016 50euroste kasutuselevõtuks tuleb uuendada rahakäitlusseadmeid

4. aprillil 2017 hakkavad euroala keskpangad ja sealhulgas Eesti Pank ringlusse laskma uue kujunduse ja turvaelementidega 50euroseid rahatähti. Uute 50euroste sujuvaks kasutuselevõtuks on oluline, ...

19.09.2016 Alampalk on aidanud kaasa palkade ebavõrdsuse vähenemisele Eestis

Alampalga tõus võib lisaks alampalka teenivate töötajate – 3–5% kõigist täisajaga töötajatest – palkadele mõjutada ka nende töötajate palkasid, kes teenivad alampalgast enam. Seda efekti ...

16.09.2016 Tervitatavad muutused Eesti finantsturul

Eesti finantsturul on viimastel aastatel toimunud pidevalt pisemaid ja huvitavaid nihkeid, kuid Nordea ja DNB kava ühendada oma Balti ärid uueks pangaks on viimaste aastate kõige märkmisväärsem ...