21.10.2016 Statistika annab tööturu tasakaalustamatuse kohta vastuolulisi signaale
  • Esialgne statistika on viimastel aastatel viidanud tööturu tasakaalustamatusele, kuid statistikaameti revisjonid on neid hinnanguid muutnud
  • Hinnangute korduv samas suunas ümber vaatamine ...
21.10.2016 Tööturg käib ülejäänud majandusest erinevat jalga
  • Hõive kasv 2016. aasta esimesel poolel aeglustus, kuid püsis siiski kiirem, kui oli prognoositud
  • Tööstussektoris hõive kahanes veidi, teenindussektoris aga kasvas
  • Keskmise ...
20.10.2016 EKP presidendi Mario Draghi sissejuhatav kõne 20. oktoobri pressikonverentsil

Daamid ja härrad, asepresidendil ja minul on hea meel tervitada teid meie pressikonverentsil. Anname teile nüüd ülevaate EKP nõukogu tänase istungi tulemustest.

EKP nõukogu tegi oma korraliste ...

20.10.2016 Rahapoliitilised otsused

Tänasel istungil otsustas EKP nõukogu säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse ...

19.10.2016 Muutused tarbimises on hinnakasvu aeglustanud
  • Eesti tarbijahindade kasv on alates 2001. aastast olnud ligi kümnendiku võrra aeglasem, sest toiduainete ja energia osakaal tarbimiskulutustes on vähenenud
  • Tarbimiskulutuste struktuur ...