23.04.2014 Eesti finantsstabiilsust ohustavad väliskeskkonna riskid on kasvanud
Eesti finantssektori toimimist ohustavad riskid on väikesed, kuid seda mõjutav väliskeskkond on habras. Majanduskasvu taastumisest hoolimata iseloomustab euroala pangandussektorit endiselt...
22.04.2014 Ettevõtete ja majapidamiste võlakoormus jätkas mullu kahanemist
Vähese investeerimis- ja majandusaktiivsuse tõttu kahanes ettevõtete võlakohustuste maht 2013. aastal ligikaudu 2%. Võlakohustuste struktuur seejuures palju ei muutunud – välismaised võlakohustused...
21.04.2014 10-euroste kasutuselevõtuks tuleb uuendada rahakäitlusseadmeid
Selle aasta 23. septembril hakkavad euroala keskpangad ja sealhulgas Eesti Pank ringlusse laskma uue kujunduse ja turvaelementidega 10-euroseid rahatähti. Uute 10-euroste sujuvaks kasutuselevõtuks...
21.04.2014 Eesti Pank otsib sularaha käitluse allosakonna juhatajat
Eesti Panga sularaha- ja taristuosakond vastutab raharingluse tõrgeteta toimimiseks vajalike sularahavarude olemasolu ja säilitamise eest, haldab Eesti Vabariigi ja eurosüsteemi sularahavarusid...
15.04.2014 Eesti Pank kuulutab välja Urmas Sepa teaduspreemia konkursi
Eesti Pank kuulutab Eesti noorte teadlaste majandusuuringute väärtustamiseks välja Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia konkursi, kus võivad osaleda ka juba magistri- või doktoriõpingud...