28.06.2016 Millega lõppeb see, kui palgad kasvavad kasumitest kiiremini?
  • Majanduse struktuuri muutus selgitab tööjõu kallinemist vaid osaliselt

  • Teiste OECD riikide kogemus näitab, et kui tööjõutulu osakaal kasvab neli aastat järjest, ...

27.06.2016 Eluasemelaenuturg peegeldab kinnisvaraturu stabiliseerumist
  • Ettevõtete laenude ja liisingute maht kasvas mais pikaajaliste laenude toel aasta võrdluses 7%
  • Uusi eluasemelaene väljastati 2016. aasta märtsist maini ligikaudu sama palju kui aasta ...
24.06.2016 Euroopa Keskpank jälgib tähelepanelikult finantsturgude toimimist

●    Euroopa Keskpank jälgib tähelepanelikult finantsturgude toimimist.

●    EKP jätkab oma ülesannete täitmist hinna- ja finantsstabiilsuse tagamiseks euroalal.

Ühendkuningriigis ...

20.06.2016 Tasa sõuad, kaugele jõuad
  • Eesti jagab suhtelise sissetuleku arvestuses 28 Euroopa Liidu riigi hulgas 20.–21. kohta
  • Nominaalse sissetuleku vallas on Eesti edusammud alates 2000. aastast olnud suurimad terves ...
17.06.2016 Kas kallim tootmine tähendab langust ekspordis?
  • Konkurentsivõime ja ekspordi seos erineb riigiti ja eri aegadel ning seda on sageli keeruline täpselt hinnata
  • Areneva turumajandusega riikides võib aidata väljavedu suurendada ekspordi ...