24.10.2016 IMF on mures Eesti tootlikkuse kasvu pärast

Rahvusvahelise Valuutafond (IMF) kiitis äsja lõppenud iga-aastase visiidi käigus heaks Eesti majanduspoliitika ja reformikavad, kuid väljendas muret tootlikkuse nõrga kasvu pärast. IMFi hinnangul ...

24.10.2016 Rahvusvahelise Valuutafondi 2016. aasta artikkel IV missioon. Delegatsiooni Eesti-visiiti kokku võttev avaldus

Kokkuvõttev avaldus kajastab Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) esindajate esialgseid tähelepanekuid liikmesriiki tehtud ametliku visiidi (ehk missiooni) lõppedes. Visiidid toimuvad Rahvusvahelise ...

24.10.2016 Pressikonverentsi videosalvestus. IMFi delegatsiooni visiidi kokkuvõte

Esmaspäeval, 24. oktoobril toimus Eesti Pangas pressikonverents, kus Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooni juht Christoph Klingen esitas poolteist nädalat kestnud Eesti visiidi kokkuvõtte. ...

21.10.2016 Statistika annab tööturu tasakaalustamatuse kohta vastuolulisi signaale
  • Esialgne statistika on viimastel aastatel viidanud tööturu tasakaalustamatusele, kuid statistikaameti revisjonid on neid hinnanguid muutnud
  • Hinnangute korduv samas suunas ümber vaatamine ...
21.10.2016 Tööturg käib ülejäänud majandusest erinevat jalga
  • Hõive kasv 2016. aasta esimesel poolel aeglustus, kuid püsis siiski kiirem, kui oli prognoositud
  • Tööstussektoris hõive kahanes veidi, teenindussektoris aga kasvas
  • Keskmise ...