24.04.2014 Pangad teenisid esimeses kvartalis 79 miljonit eurot puhaskasumit
Uusi eluasemelaene võeti esimeses kvartalis 35% suuremas mahus kui aasta tagasi. Uute laenulepingute arv suurenes samal ajal märksa vähem (14%). Laenukäive suurenes seega osaliselt kinnisvara...
24.04.2014 Eesti Pank otsib portfellihaldurit investeeringute allosakonda
Finantsturgude osakonna investeeringute allosakond investeerib Eesti Panga finantsvarasid ning koostöös Soome Pangaga osaleb ka Euroopa Keskpanga reservide haldamises. Vajadusel teostab allosakond...
23.04.2014 Eesti finantsstabiilsust ohustavad väliskeskkonna riskid on kasvanud
Eesti finantssektori toimimist ohustavad riskid on väikesed, kuid seda mõjutav väliskeskkond on habras. Majanduskasvu taastumisest hoolimata iseloomustab euroala pangandussektorit endiselt...
22.04.2014 Ettevõtete ja majapidamiste võlakoormus jätkas mullu kahanemist
Vähese investeerimis- ja majandusaktiivsuse tõttu kahanes ettevõtete võlakohustuste maht 2013. aastal ligikaudu 2%. Võlakohustuste struktuur seejuures palju ei muutunud – välismaised võlakohustused...
21.04.2014 10-euroste kasutuselevõtuks tuleb uuendada rahakäitlusseadmeid
Selle aasta 23. septembril hakkavad euroala keskpangad ja sealhulgas Eesti Pank ringlusse laskma uue kujunduse ja turvaelementidega 10-euroseid rahatähti. Uute 10-euroste sujuvaks kasutuselevõtuks...