17.10.2014 Ettevõtete laenuaktiivsus on mõnevõrra suurenenud
Ettevõtete võlakohustuste maht oli 2014. aasta teise kvartali lõpus 3,3% suurem kui aasta eest. Nii kodumaalt kui ka välismaalt kaasatud võlakohustused kasvasid seejuures ligikaudu sama palju....
15.10.2014 Majanduskriis või lihtsalt müra?
Kui viimane suur majanduskasvu revisjon üldse midagi muutma peaks, siis arusaama sellest, kui laiad on väikeriigi statistika usalduspiirid. Peaksime rohkem mõtlema sellele, kui palju on andmetes...
14.10.2014 Tööturu kohanemine nõrga majanduskeskkonnaga pole olnud piisav
Tööjõukulud kasvasid 2014. aasta esimesel poolel varasemast veidi aeglasemalt, kuid siiski märksa kiiremini kui majanduses loodav lisandväärtus kokku. Põhjuseid, miks tööjõukulude kasv pole...
14.10.2014 IMFi aastakoosoleku peateemad olid majanduskasv ja riskid
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosolekul arutleti sammude üle, mis aitaks toetada maailmamajanduse kasvu taastumist ja seista vastu suurenenud riskidele. Eesti jaoks on pikemas ettevaates...
09.10.2014 Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekul
Eesti Panga president Ardo Hansson ning keskpanga ja rahandusministeeriumi esindajad osalevad 10.–12. oktoobril Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ja Maailmapanga aastakoosolekul Washingtonis....