Menüü

27.05.2015 Toimus Eesti Panga nõukogu istung
Teisipäeval toimunud Eesti Panga nõukogu korralisel istungil andis keskpanga president Ardo Hansson nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast....
26.05.2015 Laenu- ja liisingujäägi stabiilne kasv aprillis jätkus
Eesti ettevõtetele ja majapidamistele Eestis tegutsevatest pankadest väljastatud laenude ja liisingute kogumaht kasvas aprillis aastataguse ajaga võrreldes 3%. Finantseerimisportfelli maht suurenes...
26.05.2015 Eesti Panga presidendi sõnavõtt Riigikogus Eesti Panga 2014. aasta aruande esitlemisel
Austatud Riigikogu juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed!...
25.05.2015 Aeglasem palgakasv toetab töökohtade säilimist
Statistikaameti andmetel aeglustus keskmise brutokuupalga aastakasv 2015. aasta esimeses kvartalis 4,5%ni ja brutotunnipalga oma 5,8%ni. Hooajalisi tegureid arvesse võttes aeglustus keskmise...
14.05.2015 Kõrge aktiivsus tööturul tasakaalustas tööealiste arvu vähenemist
2015. aasta esimeses kvartalis kiirenes hõive aastakasv statistikaameti tööjõu-uuringu andmeil 2,9% ja töötuse määr oli 6,6%. Hõive suures aastakasvus mängis rolli 2014. aasta esimese kvartali...