25.05.2017 EKPSi keskpangad tunnustavad valuutaturgude üleilmse hea tava koodeksi avaldamist

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) kuuluvatele keskpankadele teeb heameelt valuutaturgude üleilmse hea tava koodeksi (ingl Foreign Exchange Global Code of Conduct) ja selle järgimise põhimõtete ...

25.05.2017 Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval toimunud Eesti Panga nõukogu korralisele istungile eelnenud seminaril andis eelarvenõukogu esimees Raul Eamets ülevaate eelarvenõukogu tegevusest ja hinnangutest riigirahanduse kohta. ...

24.05.2017 Eluasemelaenuportfelli kasv kiirenes aprillis aasta võrdluses 6%ni

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfell jätkas aprillis kiiret kasvu, suurenedes aastataguse ajaga võrreldes 6,6%. Laenude ja liisingute jääk kasvas kuuga ligikaudu 73 miljoni ...

23.05.2017 Eesti Panga eluasemelaenunõuded aitavad vähendada laenubuumi ohtu
  • Eluasemelaenunõuete kehtestamisele järgnenud kahe aasta jooksul ei ole pankade laenutingimused leevenenud
  • Koos noorte laenuvõtjate suurema osakaaluga on kasvanud KredExi laenukäenduse ...
15.05.2017 Töövõimereform tõi tööturule inimesi juurde
  • Tööga hõivatute osakaal oli esimeses kvartalis tööealiste inimeste hulgas 66,3% ehk hooajalisi tegureid arvestades viimaste kümnendite kõrgeim
  • Töötuse määr oli protsendipunkti ...