juuni 2017
Kuupäev Kontakt
01.06.2017 - 11:00 Avatud seminar teemal „Some results on household subjective probabilities of future house prices“ eve.magin@eestipank.ee
02.06.2017 - 15:00 Ringkäik Eesti Panga hoonetes muuseum@eestipank.ee
02.06.2017 - 17:00 Avatud loeng „Loodus euromüntidel" muuseum@eestipank.ee
05.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Leedu presidendi tervitustseremoonial Kadriorus
06.06.2017 Eesti Pank avaldab andmed 2017. aasta mais varaostukava raames tehtud võlakirjaostude kohta press@eestipank.ee
07.06.2017 Eesti Pangas toimub Euroopa Keskpanga nõukogu istung, osalevad Eesti Panga president Ardo Hansson ning asepresident Ülo Kaasik press@eestipank.ee
07.06.2017 Eesti Pank avaldab kommentaari mai inflatsiooni kohta
08.06.2017 Eesti Pank avaldab 2017. aasta I kvartali maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika koos kommentaariga press@eestipank.ee
08.06.2017 Eesti Pank vahendab Euroopa Keskpanga nõukogu intressiotsuse press@eestipank.ee
08.06.2017 - 15:30 Euroopa Keskpanga nõukogu pressikonverents Reaalkoolis press@eestipank.ee
13.06.2017 Toimub Eesti Panga nõukogu korraline koosolek press@eestipank.ee
13.06.2017 Eesti Pank avaldab oma veebilehel maksebilansi kiirhinnangu aprilli kohta press@eestipank.ee
14.06.2017 - 11:00 Pressikonverents. Eesti Panga majandusprognoosi esitlus press@eestipank.ee
14.06.2017 - 14:00 Avatud seminar teemal „Panel data binary response model in a triangular system with unobserved heterogeneity“ eve.magin@eestipank.ee
15.06.2017 - 14:00 Avalik loeng Eesti majanduse hetkeolukorrast ning ettevaatest keskpanga majandusprognoosi põhjal muuseum@eestipank.ee
16.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson esineb Malta keskpanga konverentsil ettekandega “Estonian economy in the aftermath of the global financial crisis“ press@eestipank.ee
20.06.2017 - 12:00 Eesti krooni aastapäeva tähistamine Eesti Panga muuseumis muuseum@eestipank.ee
21.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson ja asepresident Madis Müller osalevad Euroopa Keskpanga nõukogu ning Euroopa ühtse pangandusjärelevalve nõukogu ühisistungil press@eestipank.ee
22.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Euroopa Süsteemsete Riskide nõukogu kohtumistel press@eestipank.ee
22.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Euroopa Keskpanga üldnõukogu istungil press@eestipank.ee
23.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Rahvusvahelise Arvelduspanga aastakonverentsil press@eestipank.ee
Lähiajal toimub
24.06.2017 Eesti Panga president Ardo Hansson osaleb Rahvusvahelise Arvelduspanga kuberneride kohtumisel press@eestipank.ee
26.06.2017 Eesti Pank avaldab mai pangandusstatistika koos kommentaariga press@eestipank.ee