Märksõnad: 

Hädaolukorra seaduse järgi on sularaharinglus ja makseteenused elutähtsad teenused. Eesti Pank on nende teenuste toimepidevusele kehtestanud miinimumnõuded, mille eesmärk on vähendada võimaliku hädaolukorra või elutähtsa teenuse katkemise mõju Eesti majanduse ja ühiskonna toimimisele.

Teenusepakkujatele suunatud miinimumnõuded on kehtestatud Eesti Panga presidendi määruses „Makseteenuse ja sularaharingluse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“

Vaata ka määruse seletuskirja ja soovituslikku juhendit.

Nõuete täitmine on kohustuslik neljale suuremale Eestis tegutsevale pangale:

  • Swedbank AS;
  • AS SEB Pank;
  • Danske Bank A/S Eesti filiaal;
  • Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal.

Järelevalvet nõuete täitmise üle teostab Finantsinspektsioon.