Märksõnad: 

Kõik sularahakäitlejad, sh pangad, sularahaveoga tegelevad ettevõtted ja valuutavahetusasutused on kohustatud ringlusest kõrvaldama kõik nende valduses olevad europangatähed ja -mündid, mille kohta nad teavad või mille kohta neil on piisavalt põhjust uskuda, et need on võltsitud. Sellised pangatähed ja mündid tuleb üle anda pädevatele riigiasutustele (Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001).

Ettevõtted tohivad europangatähti uuesti ringlusse lasta alles pärast seda, kui neid on Euroopa standardite kohaselt kontrollitud. Ettevõtted, kus pangatähti ei kontrollita sularahatöötluses kasutatavate seadmete abil, peavad enne pangatähtede klientidele edastamist käsitsi kontrollima, kas pangatähed on ehtsad ja ringluskõlblikud.

8. novembril ilmus Euroopa Keskpanga pressiteade „Eurosüsteem võtab kasutusele europangatähtede teise seeria”. Seetõttu juhib Eesti Pank professionaalsete sularahakäitlejate tähelepanu sellele, et pangatähtede ehtsuse kontrollimiseks kasutatavaid seadmeid tuleb uuesti seadistada, et need oleksid valmis uue seeria pangatähtede käitlemiseks. Teise seeria 50eurose pangatähe emiteerimise tõttu tuleb uuendada sularaha töötlemise seadmeid, et need töötaksid edaspidi tõrgeteta.

Sularahakäitlejatel, krediidiasutustel ja kaupmeestel tuleb uuendada sularaha käitlemiseks kasutatavaid seadmeid. Eurosüsteem on andnud sularahamasinate tootjatele vajalikku ja asjakohast teavet, mille abil masinaid uue 50eurose pangatähe jaoks kohandada. Nii sularahakäitlejad, krediidiasutused kui ka kaupmehed peaksid oma masinapargi ajakohastamiseks pöörduma neid seadmetega varustavate koostööpartnerite poole – nad peavad tagama, et masinad oleksid valmis uue 50eurose käitlemiseks. Eesti Pangast saab masinate valmisoleku ja nõuetelevastavuse kontrollimiseks uut 50eurost pangatähte lepingu alusel laenata. Eesti Pank on seda võimalust pakkunud ka teiste teise seeria pangatähtede emiteerimise eel.

Sularahatöötluses kasutatavate katsetatud autentimisseadmete loetelu on esitatud EKP kodulehel.

Mida teha, kui arvad, et pangatäht on võltsitud?

  • Ära lasku kliendiga vaidlusse.
  • Kui jälgimiskaamera on olemas, lülita see tööle.
  • Võta ühendust ülemuse või turvatöötajaga.
  • Kui võimalik, ära tagasta rahatähte kliendile, vaid anna talle selle vastu kviitung.
  • Püüa kliendi lahkumist vältida, aga ära takista teda.
  • Võta ühendust politseiga.
  • Anna võltsimiskahtlusega pangatäht üle oma ülemusele või turvatöötajale.
  • Võltsimiskahtlusega pangatähe edastamist käsitatakse kuriteona.