28.03.2017

Riigi finantsstabiilsuse eest vastutavate institutsioonide eesmärk on hoida ära finantskriise. Samas jääb ka väga hea kriisiennetustöö juures siiski alles mõningane finantskriisi tõenäosus. Finantssüsteemi tõrked võivad tekkida väga ootamatult ning kanduda kiiresti edasi teistele turgudele ja... veel

28.03.2017

Eesti finantssüsteem on tihedalt seotud Põhja- ja Baltimaadega, mistõttu on tähtis teha nende riikidega koostööd. Põhja-Balti finantsstabiilsuse alases koostöös on kaks peamist tegevussuunda.

 • Mitmepoolne koostöö Põhja-Balti keskpankade, rahandusministeeriumite ja... veel
28.03.2017
Riigisisene koostöö

Eesti finantssüsteemi usaldusväärsuse ja stabiilsuse ning finantssektori regulatsiooni asjakohasuse kindlustamisel teeb Eesti Pank koostööd Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga.

Selleks on moodustatud nende asutuste esindajatest koosnev komisjon (... veel

28.03.2017

4. novembril 2014 alustas tööd Euroopa ühtne järelevalvemehhanism (Single Supervisory Mechanism, SSM), mille raames teeb Euroopa Keskpank otsest järelevalvet euroala oluliste pankade üle.

Eestis tegutsevatest pankadest on Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all Swedbank ja SEB. Oluliste... veel

23.02.2017
Mari Tamm Eesti Panga ökonomist
 • Suurenenud on nii eluasemelaenu lepingute arv kui ka nende keskmine väärtus
 • Ettevõtete laenude ja liisingute maht kasvas jätkuvalt kiiresti, jaanuaris 7,1%
 • Hoiuste maht kasvas aasta võrdluses kiiremini kui pankade... veel
15.02.2017
Reaalsektori rahastamisvajaduse ja laenamise ülevaade hõlmab panga- ja liisingustatistikat, finantskontode analüüsi ning laenunõudlust ja -pakkumist. Majanduse Rahastamise Ülevaade ilmub üks kord aastas.
13.02.2017

Kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 kell 11 toimub Eesti Panga muuseumis avalik loeng, kus keskpanga finantsstabiilsuse osakonna ökonomist Taavi Raudsaar räägib sellest, kuidas ettevõtted ja majapidamised on viimastel aastatel oma tegevust rahastanud ja milline on panganduse valmisolek laenu anda... veel

03.02.2017

Eesti Panga kasutada olevad makrofinantsjärelevalve vahendid jagunevad kolmeks:

 • Nn moraalse mõjutamise (moral suasion) vahendid, millega Eesti Pank juhib turuosaliste tähelepanu finantssüsteemi haavatavustele ning mõjutab sellega kaudselt turuosaliste ootusi. Siia alla kuuluvad näiteks... veel
 • 19.01.2017
  Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist
  • Pangalaenude kiirele kasvule vaatamata ettevõtete võlakohustused vähenesid 2016. aasta kolmandas kvartalis
  • Majapidamiste laenukasv kiirenes, kuid jäi aeglasemaks sissetulekute ja säästude kasvust
  • Välismaale... veel
  20.12.2016

  Põhja- ja Baltimaade keskpankade juhid kirjutasid eelmisel nädalal alla lepingule, milles lepiti kokku piiriüleste pangagruppidega seotud infovahetuse ja pangagruppidele erakorralise likviidsuse pakkumise põhimõtted.

  Ühelt poolt toetavad piiriüleselt tegutsevad pangagrupid regiooni... veel

  Subscribe to Märksõna: finantsstabiilsus
  Subscribe to Märksõna: finantsstabiilsus