24.05.2017
Mari Tamm Eesti Panga ökonomist

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfell jätkas aprillis kiiret kasvu, suurenedes aastataguse ajaga võrreldes 6,6%. Laenude ja liisingute jääk kasvas kuuga ligikaudu 73 miljoni euro võrra ja oli kuu lõpus kokku peaaegu 17,4... veel

26.04.2017
Mari Tamm Eesti Panga ökonomist

2017. aasta esimeses kvartalis jätkus Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ning liisinguportfelli kiire kasv. Märtsis kasvas laenude ja liisingute kogumaht aasta võrdluses 6,5%. Portfell suurenes kvartaliga 220 miljoni euro võrra 17,3... veel

21.04.2017

Finantsstabiilsus tähendab finantsvahenduse sujuvat toimimist nii tavaolukorras kui ka ootamatute ebasoodsate olude korral.

Eesti Panga seaduse kohaselt on finantssüsteemi stabiilsusele kaasa aitamine üks Eesti Panga põhiülesandeid.... veel

21.04.2017
Taavi Raudsaar Eesti Panga ökonomist
  • Eesti ettevõtted laenasid Eestis tegutsevatest pankadest varasemast rohkem, mujalt varasemast vähem
  • Majapidamiste säästud kasvasid endiselt kiiremini kui laenukohustused
  • Eesti erasektori võlakoormus on... veel
19.04.2017
  • Enamik Eesti finantsstabiilsust ohustavatest riskidest on lähiajal väikesed
  • Ettevõtete laenuteenindamise võimet toetab majanduskasvu taastumine ja palgakasvu aeglustumine
  • Kinnisvaraturul suurenes tehinguaktiivsus ja kiirenes hinnakasv, seni on see siiski olnud kooskõlas... veel
19.04.2017
Eesti Panga Finantsstabiilsuse Ülevaade (FSÜ) ilmub kaks korda aastas. Iga FSÜ numbri puhul on viidatud analüüsi valmimise ajale, mitte perioodile, mida selles on käsitletud. Kasutatud on kõige uuemaid andmeid, mis on ülevaate koostamise ajal olnud kättesaadavad.
28.03.2017

Riigi finantsstabiilsuse eest vastutavate institutsioonide eesmärk on hoida ära finantskriise. Samas jääb ka väga hea kriisiennetustöö juures siiski alles mõningane finantskriisi tõenäosus. Finantssüsteemi tõrked võivad tekkida väga ootamatult ning kanduda kiiresti edasi teistele turgudele ja... veel

28.03.2017

Eesti finantssüsteem on tihedalt seotud Põhja- ja Baltimaadega, mistõttu on tähtis teha nende riikidega koostööd. Põhja-Balti finantsstabiilsuse alases koostöös on kaks peamist tegevussuunda.

  • Mitmepoolne koostöö Põhja-Balti keskpankade, rahandusministeeriumite ja... veel
28.03.2017
Riigisisene koostöö

Eesti finantssüsteemi usaldusväärsuse ja stabiilsuse ning finantssektori regulatsiooni asjakohasuse kindlustamisel teeb Eesti Pank koostööd Rahandusministeeriumi ja Finantsinspektsiooniga.

Selleks on moodustatud nende asutuste esindajatest koosnev komisjon (... veel

28.03.2017

4. novembril 2014 alustas tööd Euroopa ühtne järelevalvemehhanism (Single Supervisory Mechanism, SSM), mille raames teeb Euroopa Keskpank otsest järelevalvet euroala oluliste pankade üle.

Eestis tegutsevatest pankadest on Euroopa Keskpanga otsese järelevalve all Swedbank ja SEB. Oluliste... veel

Subscribe to Märksõna: finantsstabiilsus
Subscribe to Märksõna: finantsstabiilsus