31.08.2017
Eesti Panga Toimetised 9/2017 9/2017 Aurélien Leroy and Yannick Lucotte. Competition and credit procyclicality in European banking Hiljutine finantskriis on näidanud seda, kui oluline võib olla pangandussektori käitumise päritsüklilisus, mistõttu finantsvahendajad ei toimi enam leevendava... veel
30.08.2017
Eesti Panga Toimetised 8/2017 Total Factor Productivity Growth in Central and Eastern Europe before, during and after the Global Financial Crisis Toimetis kirjeldab majanduskasvu allikaid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, mis on liitunud Euroopa Liiduga alates 2004. aastast. Täpsemalt... veel
29.08.2017

Eesti Pank ootab majandushuvilisi osalema avatud seminaridel, kus tutvustatakse majandusteemalisi uurimusi. Seminaride eesmärk on toetada ideedevahetust keskpanga, akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel.

Avatud seminaride sari sai alguse 2000.... veel

29.08.2017
Eesti Panga Toimetised 7/2017 Banking sector concentration, competition and financial stability: the case of the Baltic countries Toimetises analüüsitakse võimalikku mittelineaarset seost konkurentsi ja pangandusriski vahel Balti riikide kommertspankade valimi põhjal ajavahemikul 2000–... veel
21.07.2017
Eesti Panga Teemapaberid 1/2017 Mario Izquierdo, Juan F. Jimeno, Theodora Kosma, Ana Lamo, Stephen Millard, Tairi Rõõm, Eliana Viviano. Labour market adjustment in Europe during the crisis: Microeconomic evidence from the Wage Dynamics Network survey Aastatel 2014–2015, kui Euroopa... veel
21.07.2017
Eesti Panga Toimetised 6/2017 Credit Prices vs. Credit Quantities as Predictors of Economic Activity in Europe: Which Tell a Better Story? Käesolevas toimetises vaadeldakse agregeeritud laenutingimusi ja nende võimalikku mõju majandusaktiivsusele 10 euroala liikmesriigis aastatel 2003–... veel
17.07.2017
Eesti Panga Toimetised 5/2017 Crimea and punishment: The impact of sanctions on Russian and European economies 2014. aasta märtsis alanud konflikt Venemaa ja Ukraina vahel tõi kaasa selle, et lääneriigid (sh ka Euroopa Liidu liikmesmaad) kehtestasid Venemaa vastu majandussanktsioonid.... veel
29.03.2017
Eesti Panga Toimetised 4/2017 The financial fragility of Estonian households: Evidence from stress tests on the HFCS microdata Käesoleva uurimistöö eesmärk on hinnata Eesti leibkondade finantsriske ja majapidamissektorist tulenevaid võimalikke laenukahjusid kommertspankadele. Me rakendame... veel
27.03.2017
Eesti Panga Toimetised 3/2017 Gregory Levieuge, Yannick Lucotte and Florian Pradines-Jobet. Central banks’ preferences and banking sector vulnerability Viimase kolme kümnendi jooksul on saavutatud üksmeel keskpankade rolli suhtes, tõstes esile kahte aspekti: 1) keskpangad peaksid olema... veel
13.03.2017
Eesti Panga Toimetised 2/2017 Asymmetries in the interaction between housing prices and housing credit in Estonia Eesti laenupakkumine ja -nõudlus kasvas jõuliselt 2000. aastate esimesel poolel, kui majapidamissektori laenumaht jõudis kiiresti järele teiste Euroopa riikide omale. Lääne-... veel
Subscribe to Märksõna: uuringud
Subscribe to Märksõna: uuringud