Märksõnad: 

Eesti Pank ootab majandushuvilisi osalema avatud seminaridel, kus tutvustatakse majandusteemalisi uurimusi. Seminaride eesmärk on toetada ideedevahetust keskpanga, akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel.

Avatud seminaride sari sai alguse 2000. aastal. Praeguseks on seminaridel esinenud ettekannetega rohkem kui 170 majandusteadlast ja -eksperti nii Eesti Pangast kui ka muudest asutustest.

Ruumipiirangu ja turvareeglite tõttu palume seminarist osavõtuks registreeruda seminarikutses märgitud tähtajaks elektrooniliselt Eesti Panga ürituste kalendris avaneval registreerimislingil. Registreerumisega seonduvate küsimuste korral palume võtta ühendust telefonil 668 0758 (Eve Mägin) või e-posti teel aadressil eve.magin [at] eestipank.ee.

Eesti Panga avatud seminaride ajakava 2017. aastal

Kuupäev
ja kellaaeg
Esineja (institutsioon) ja seminari teema
  Lähenevad seminarid
1. juuni
11.00
Olympia Bover (Hispaania keskpank)
Some results on household subjective probabilities of future house prices
21. juuli

Előd Takáts (BIS)
Teema täpsustamisel

  Toimunud seminarid
27. aprill Karl B Taylor (Sheffieldi ülikool)
Savings, expectations and financial hardship
30. märts Mariarosaria Comunale (Leedu keskpank)
Current account and REER misalignments in Central Eastern EU countries: an update using the macroeconomic balance approach
16. veebruar Anna Pestova (NRU HSE ja CMASE, Russia/Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting)
On the economic effect of Western sanctions on Russia
13. veebruar Tuomas Malinen (Helsingi ülikool)
To default or not: The aftermath of sovereign defaults and IMF austerity programs during economic crises
10. veebruar Paul Hubert (OFCE - Sciences Po)
Does Monetary Policy generate Asset Price Bubbles? (kaasautorid Christophe Blot ja Fabien Labondance)
12. jaanuar Prof Barry Eichengreen (California ülikool)
Ragnar Nurkse and the International Financial Architecture
(Professor Ragnar Nurksele pühendatud pidulik loeng 2017)

Ajakava täieneb pidevalt vastavalt kokkulepetele lektoritega. Kui soovite saada igakordseid seminarikutseid e-kirja teel, palume sellest teatada telefonil 668 0806 (Liina Kulu) või e-posti teel aadressil liina.kulu [at] eestipank.ee.