1993.a. 1. aprillist suleti kommertspankade kohustuslike reservide kontod ja nende kontode jäägid kanti pankade korrespondentkontodele. Ühtlasi kehtestati samast päevast uus korrespondentkontode teenindamise kord.

Praegu toimub praktiliselt kogu pankadevaheline krooniarveldus läbi Eesti Panga Arveldusvalitsuse. 1993.a. oli sissetulevate krooniarvelduste maht 50,421,424,934.76 krooni ja väljaminevatel krooniarveldustel - 49,868,308,710.85 krooni. Arveldusteenuste kogumahust (lisaks krooniarveldustele kuuluvad siia ka arveldused mittekonverteeritavas valuutas) 1993.a. annab ülevaate tabel 6. Lisaks toimub läbi selle keskuse ka pankadevahelise lühiajalise rahaturu arveldus, mille mahtude kohta võib leida andmeid vastavat projekti tutvustavas allosas.

Tabel 6. Eesti Panga arveldusvalitsuse poolt pankadele 1993.a. osutatud arveldusteenused

 

Kuukäive (krooni)

Keskmine päevakäive (krooni)

     Sissetulek

     Väljaminek

     Sissetulek

     Väljaminek

Jaanuar

2 683 888 333,80

2 497 570 495,01

134 194 416,69

124 878 524,75

Veebruar

2 814 127 220,64

2 819 219 687,08

148 111 958,98

148 379 983,53

Märts

3 281 073 926,84

3 309 909 055,66

149 139 723,95

150 450 411,62

Aprill

3 458 506 585,78

3 481 030 520,06

157 204 844,81

158 228 660,00

Mai

3 437 806 362,84

3 482 604 380,28

163 705 064,90

165 838 303,82

Juuni

3 887 123 560,57

3 804 791 578,56

194 356 178,03

190 239 578,93

Juuli

4 689 606 846,18

4 440 558 077,67

213 163 947,55

201 843 548,99

August

4 393 013 313,25

4 414 022 116,24

199 682 423,33

200 637 368,92

September

4 609 509 820,95

4 595 048 327,26

209 523 173,68

208 865 833,06

Oktoober

4 393 386 230,39

4 437 515 586,81

209 208 868,11

211 310 266,04

November

5 643 029 209,24

5 622 041 069,78

256 501 327,69

255 547 321,35

Detsember

7 177 128 673,84

7 084 599 319,50

312 049 072,78

308 026 057,37

Kuu keskmine

4 205 683 340,36

4 165 742 517,83

 

 

Kokku aastas    

     50 468 200 084,32

     49 988 910 213,91

     197 141 406,58

     195 269 180,52

1993.a. 6. detsembril alustas Eesti Pank rahvusvahelisi arveldusi läbi S.W.I.F.T.-i süsteemi. Aasta lõpu seisuga oli edastatud 675 S.W.I.F.T.-i teadet.