1993. aastat alustati koosseisus:

Uno Mereste (esimees alates 1992.a. 16. detsembrist, enne Ants Veetõusme)

Raimund Hagelberg
Rudolf Jalakas
Siim Kallas
Ivi Proos
Mart Sõrg
Ülo Uluots
Ants Veetõusme
Madis Üürike

Uus Eesti Panga Nõukogu kinnitati 1993.a. 16. juunil.

Selle koosseisu kuuluvad:

Uno Mereste (esimees)

Raimund Hagelberg
Ardo Hansson
Siim Kallas
Heiki Kranich
Kalev Kukk
Ilmar Pärtelpoeg
Madis Üürike

EESTI PANGA JUHATUS

Moodustati 1993.a. 21. detsembril.
Esimees: Siim Kallas (president)
Liikmed: Vahur Kraft (asepresident)
              Enn Teimann (asepresident)
              Aare Järvan (keskpangapoliitika osakonna juhataja)
              Urmas Kaju (presidendi nõunik)

Asepresident Bo Kragh tööleping Eesti Pangas lõppes 1993.a. 1. septembril.