• Tabel 14. Kommertspankade koondbilanss 1993. aastal
  • Tabel 15. Rahanduslik ülevaade 1993. aastal
  • Tabel 16. Kommertspankade poolt kuu jooksul väljaantud laenude kaalutud keskmine aastaintress laenuliikide lõikes 1993. aastal
  • Tabel 17. Kommertspankade poolt väljaantud laenude jäägid intressimäärade lõikes 1993. a.
  • Tabel 18. Eri intressimääraga laenude osatähtsus kommertspankade poolt väljaantud laenude jäägist 1993. a.
  • Tabel 19. Kommertspankade poolt välja antud laenud 1993. a.
  • Tabel 20. Kommertspankades olevad hoiused 1993. a.
  • Tabel 21. Kommertspankade tulud, kulud ja kasum 1993. a
  • Tabel 22. Rahapakkumine 1993. a.
  • Tabel 23. Emiteeritud sularaha 1993. a.


Joonis 1. Kommertspankade poolt välja antud laenude jaotumine klientide vahel 1993. a. (mln krooni)

Joonis 2.Kommertspankade poolt välja antud laenude jaotumine klientide vahel 1993. a. (%)

Joonis 3. Kommertspankades olevate hoiuste jaotumine klientide vahel 1993. a.(mln krooni)

Joonis 4. Kommertspankades olevate hoiuste jaotumine klientide vahel 1993. a.(%)

Joonis 5. Kommertspankade tulud, kulud ja kasum 1993. a

Joonis 6. Rahapakkumine 1993. a.

Joonis 7. Emiteeritud sularaha jagunemine 1993. a.