• Tabel 1. Kommertspankade koondbilanss
  • Tabel 2. Rahanduslik ülevaade
  • Tabel 3. Kommertspankade poolt 1995. aastal välja antud krooni- ja valuutalaenud ning nende kaalutud keskmised aastaintressid
  • Tabel 4. Kommertspankades 1995. aastal hoiustatud tähtajalised krooni- ja valuutahoiused ning nende kaalutud keskmised aastaintressid
  • Tabel 5. Rahapakkumine jaanuar 1993 - detsember 1995