Eesti Panga tulude ja kulude aruanne 31. detsembril 1996. aastal (kroonides)

 

1996

1995

Saadud intressid ja muud tulud

499 417 314,58

486 646 108,85

Makstud intressid ja muud kulud

-124 143 670,57

-139 087 949,77

Netointressid (välistehingutelt)

375 273 644,01

347 558 159,08

Saadud intressid ja muud tulud

10 991 000,52

12 040 500,67

Makstud intressid ja muud kulud

-1 803 452,61

-6 205 158,53

Netointressid (kodumaised)

9 187 547,91

5 835 342,14

Muud sissetulekud tehingutest

3 539 920,76

872 453,06

Muud operatsioonikulud

-103 013 097,77

-119 671 333,69

     personalikulu

-46 297 335,67

-38 983 535,15

     rahatähtede ja müntide valmistamine

-3 465 294,20

-29 728 235,51

     põhivara amortisatsioon

-19 605 641,00

-16 275 246,00

     remondikulu

-7 643 837,22

-14 472 656,15

     haldus-majanduskulu

-25 427 013,29

-19 323 105,43

     muud kulud

-573 976,39

-888 555,45

Kasum enne laenude kahjumikindlustusi ning erakorralisi tulusid ja kulusid

284 988 014,91

234 594 620,59

Kulud laenude, muude nõuete ja garantiide kahjumikindlustuseks

-111 194 956,22

-142 807 920,97

Erakorralised tulud / (kulud)

12 841 021,02

-8 148 157,45

Kasum

186 634 079,71

83 638 542,17

Kasumi jaotus

1 996,00

1 995,00

Eraldised põhikapitali

 

10 953 140,24

Eraldised reservkapitali

74 000 000,00

10 953 140,24

Eraldised erireservi

82 000 000,00

40 125 970,10

Eraldised riigieelarvesse

30 634 079,71

21 606 291,59

Kokku eraldised

186 634 079,71

83 638 542,17

Eesti Panga bilanss ning tulude ja kulude aruanne koos selgitustega lehekülgedel 84 kuni 101 on heaks kiidetud Eesti Panga juhatuse poolt 8. aprillil 1997. aastal.


Eesti Panga president      

V. Kraft

Eesti Panga asepresident

P. Lõhmus