Muudatused kapitalis ja reservides 1996. ja 1997. aastal (tuh kr)

 

Põhi- ja
reservkapital

Eri-
reserv

Ümberhindlus-
reservid

Kursivahed

Perioodi
kasum

Kokku

Jääk 1995. aasta lõpul

178 094

884 129

56 699

-122 173

83 639

1 080 388

Varade ümberhindlus

 

 

1 892

 

 

1 892

Investeeringute ümberhindlus

 

 

-29 718

 

 

-29 718

Ülekanded

 

112

-112

 

 

 

Kursivahed

 

 

 

108 291

 

108 291

Realiseerimata tulud ja kulud

 

112

-27 938

108 291

0

80 465

1995. aasta kasumi jaotus

21 906

40 126

 

 

-62 032

 

Ülekanne riigieelarvesse

 

 

 

 

-21 607

-21 607

1996. aasta kasum

 

 

 

 

186 634

186 634

Jääk 1996. aasta lõpul

200 000

924 367

28 761

-13 882

186 634

1 325 880

Varade ümberhindlus

 

 

-627

 

 

-627

Investeeringute ümberhindlus

 

 

5 794

 

 

5 794

Ülekanded

 

224

-224

 

 

 

Kursivahed

 

 

 

128 324

 

128 324

Realiseerimata tulud ja kulud

 

224

4 943

128 324

0

133 491

1996. aasta kasumi jaotus

74 000

82 000

 

 

-156 000

 

Ülekanne riigieelarvesse

 

 

 

 

-30 634

-30 634

1997. aasta kasum

 

 

 

 

452 364

452 364

Jääk 1997. aasta lõpul

274 000

1 006 591

33 704

114 442

452 364

1 881 101