• Tabel 1. Eesti majanduse põhinäitajad 1994-1997
 • Tabel 2. Eesti maksebilanss 1994-1997
 • Tabel 3. Põhiekspordi struktuur kaubagrupiti 1995-1997
 • Tabel 4. Eesti tähtsamad ekspordipartnerid
 • Tabel 5. Põhiimpordi struktuur kaubagrupiti 1995-1997
 • Tabel 6. Eesti tähtsamad impordipartnerid
 • Tabel 7. Rahanduslik ülevaade 1994-1997
 • Tabel 8. Krediidiasutuste auditeerimata koondbilanss 1994-1997
 • Tabel 9. Krediidiasutuste hoiuste jääk ja kuukäive kliendigruppide järgi 1997. aastal
 • Tabel 10. Krediidiasutuste krooni- ja välisvaluutahoiuste jääk ja kuukäive tähtaja järgi 1997. aastal
 • Tabel 11. Krediidiasutuste poolt kuu jooksul antud krooni- ja välisvaluutalaenude kaalutud keskmine aastaintress tähtaja järgi
 • 1997. aastal
 • Tabel 12. Krediidiasutuste poolt antud laenude maht ja kuukäive 1997. aastal
 • Tabel 13. Krediidiasutuste poolt antud krooni- ja välisvaluutalaenude jääk tähtaja järgi 1997. aastal
 • Tabel 14. Pankadevaheline hoiuseintress TALIBID ja laenuintress TALIBOR 1997. aastal (%)
 • Tabel 15. Rahapakkumine 1994-1997
 • Tabel 16. Tähtsamate Eesti Panga poolt noteeritavate välisvaluutade kuu keskmised kursid Eesti krooni suhtes 1994-1997