Omakapitali muutuste aruanne (tuh kr)

 

Põhi- ja
reservkapital

Erireserv

Ümberhindlus-
reservid

Kursivahed

Perioodi kasum

Kokku

Jääk 1996. aasta lõpul

200 000

924 367

28 761

-13 882

186 634

1 325 880

Varade ümberhindlus

 

 

-627

 

 

-627

Investeeringute ümberhindlus

 

 

5 794

 

 

5 794

Ülekanded

 

224

-224

 

 

0

Kursivahed

 

 

 

128 324

 

128 324

Realiseerimata tulud ja kulud

0

224

4 943

128 324

0

133 491

1996. aasta kasumi jaotus

74 000

82 000

 

 

-156 000

0

Ülekanne riigieelarvesse

 

 

 

 

-30 634

-30 634

1997. aasta kasum

 

 

 

 

452 364

452 364

Jääk 1997. aasta lõpul

274 000

1 006 591

33 704

114 442

452 364

1 881 101

Varade ümberhindlus

 

 

 

 

 

0

Investeeringute ümberhindlus

 

 

-6 109

 

 

-6 109

Ülekanded

 

128

-128

 

 

0

Kursivahed

 

 

 

-50 538

 

-50 538

Realiseerimata tulud ja kulud

0

128

-6 237

-50 538

0

-56 647

1997. aasta kasumi jaotus

170 000

192 364

 

 

-362 364

0

Ülekanne riigieelarvesse

 

 

 

 

-90 000

-90 000

1998. aasta kasum

 

 

 

 

542 023

542 023

Jääk 1998. aasta lõpul

444 000

1 199 083

27 467

63 904

542 023

2 276 477