• Tabel 1. Eesti majanduse põhinäitajad 1994-1998
 • Tabel 2. Eesti maksebilanss 1993-1998
 • Tabel 3. Põhiekspordi struktuur kaubagrupiti 1996-1998
 • Tabel 4. Eesti tähtsamad ekspordipartnerid 1996-1998
 • Tabel 5. Põhiimpordi struktuur kaubagrupiti 1996-1998
 • Tabel 6. Eesti tähtsamad impordipartnerid 1996-1998
 • Tabel 7. Panganduslik ülevaade 1994-1998
 • Tabel 8. Krediidiasutuste auditeerimata koondbilanss 1994-1998
 • Tabel 9. Krediidiasutuste hoiuste jääk ja kuukäive kliendigruppide järgi 1998. aastal
 • Tabel 10. Krediidiasutuste krooni- ja välisvaluutahoiuste jääk ja kuukäive tähtaja järgi 1998. aastal
 • Tabel 11. Krediidiasutuste poolt antud laenude maht ja kuukäive 1998. aastal
 • Tabel 12. Krediidiasutuste poolt antud krooni- ja välisvaluutalaenude jääk tähtaja järgi 1998. aastal
 • Tabel 13. Tähtajaliste krooni- ja välisvaluutahoiuste kaalutud keskmine aastaintress 1998. aastal
 • Tabel 14. Krediidiasutuste poolt kuu jooksul antud krooni- ja välisvaluutalaenude kaalutud keskmine aastaintress tähtaja järgi 1998. aastal
 • Tabel 15. Pankadevaheline hoiuseintress TALIBID ja laenuintress TALIBOR 1998. aastal
 • Tabel 16. Rahapakkumine 1994-1998
 • Tabel 17. Tähtsamate Eesti Panga poolt noteeritavate välisvaluutade kuu keskmised kursid Eesti krooni suhtes 1996-1998