Eesti majanduskasvu kiirenemine oleneb suuresti ekspordi sihtriikide käekäigust Suurima osatähtsusega olid Eesti ekspordis 2015. aastal põhjanaabrid Rootsi ja Soome ning Balti naabrid Läti ja Leedu Majandusaktiivsust pärsib Venemaa majanduslangus ning idasuunalise ekspordi järsk vähenemine Maailmamajanduse kasvuväljavaade püsib ebakindel
Loe edasi
Madalate energiahindade tõttu on suurenenud energeetikasektori ja põlevkiviõlitootjate laenu mittemaksmise risk ning sõltub ettevaates eelkõige energiahindade edasisest arengust Eestis tegutsevate pankade antud laenude jääk nendesse sektoritesse pole väga suur ja on eri pankade vahel suhteliselt hästi hajutatud
Loe edasi
Ettevõtete kasumid vähenesid müügitulu kahanemise ja tööjõukulude kasvu tõttu ka 2015. aasta teisel poolel Ekspordi ahtad väljavaated ja tööjõukulude suhteliselt kiire kasv jäävad ettevõtete majandustulemusi mõjutama ka ettevaates Ettevõtete laenumaksevõimet toetavad seni kogutud kasumid, väikesed laenuteenindamiskulud ja finantsvarade kasv Kui ettevõtete laenumaksevõime nõrgeneb, siis see võib edaspidi halvendada pankade laenukvaliteeti
Loe edasi
Ettevõtete kasumlikkus mõjutab riigi majandusarengut märkimisväärselt nii lühikeses kui ka keskmises plaanis Eesti ettevõtete kasumlikkus on tihedalt seotud nii majanduskasvuga kui ka tootmishindade inflatsiooniga Viimase kahe aasta jooksul on vähenenud nii kasumimarginaalid kui ka äritegevuse brutoülejääk Kasumlikkuse taastumine Eestis oleneb paljudest sisemajanduslikest ja demograafilistest teguritest, aga ka väliskeskkonna mõjust
Loe edasi