Võtmesõnad: 
Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist takistab kõige enam vajalike oskustega tööjõu nappus. Teise enim mainitud põhjusena tõid ettevõtjad välja kõrged palgad ja kõrged tööjõumaksud. 2014. aasta kevadel küsitles keskpank koostöö TNS Emoriga Eesti tööandjaid palga- ja hinnakujunduse kohta. , kus ühe asjana uuriti, mis takistas oluliselt tähtajatu lepinguga töötaja palkamist. Vastanutest 90% pidas oluliseks takistuseks vajalike oskustega tööjõu nappust.
Loe edasi