22. juunil käivitub üle-euroopaline väärtpaberiplatvorm TARGET2-Securities (T2S). Tegemist on ühe suurima Euroopa Keskpanga algatatud projektiga läbi ajaloo, mis hõlmab 21 Euroopa riigi depositooriumi, samuti keskpanku, kommertspanku ja teisi väärtpaberivahendajaid. Ühine väärtpaberiarveldusplatvorm ühtlustab väärtpaberitega arveldamise reeglid ja võimalused kõikides liitunud depositooriumides.
Loe edasi