• Tabel 1. Kommertspankade auditeerimata koondbilanss 1993-1996
  • Tabel 2. Rahanduslik ülevaade 1993-1996
  • Tabel 3. Kommertspankade poolt 1996. aastal välja antud krooni- ja valuutalaenud
  • Tabel 4. Kroonilaenude kaalutud keskmised aastaintressid 1996. aastal
  • Tabel 5. Kommertspankades 1996. aastal hoiustatud tähtajalised krooni- ja valuutahoiused
  • Tabel 6. Kroonihoiuste kaalutud keskmised aastaintressid 1996. aastal
  • Tabel 7. Rahapakkumine 1993-1996
  • Tabel 8. Tähtsamate Eesti Panga poolt noteeritavate välisvaluutade kuu keskmised kursid Eesti krooni suhtes 1993-1996
  • Tabel 9. Eesti majanduse põhinäitajad 1993-1996
  • Tabel 10. Eesti maksebilanss 1993-1996
  • Tabel 11. SKP tootmise meetodil 1993-1996. aasta III kvartal