Eesti Pank ootab juhatusega liituma asepresidenti, kes kuuludes keskpanga 3-liikmelisse juhatusse osaleb organisatsiooni üldjuhtimises, Eesti Panga majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamises ning euroala pangandust ja majandust mõjutavate otsuste ettevalmistamises.

Sobival kandidaadil on:

  • koostööd väärtustav avatud suhtlusstiil
  • vähemalt viieaastane edukas juhtimiskogemus
  • väga hea arusaamine finantssektori ja majanduse toimimisest
  • vähemalt magistrikraad (soovitavalt majanduse, rahanduse või õiguse alal)
  • väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas
  • laitmatu maine
  • soovitavalt kogemus rahvusvahelises organisatsioonis või keskkonnas töötamisel
  • seadusenõuetest tulenevalt Eesti kodakondsus

Asepresidendi ametiaeg on viis aastat.

Ootame Teie elulookirjeldust koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 30. mail 2019 e-posti aadressile Maria.Veltmann [at] tripod.ee.  Kui soovite lisateavet, helistage palun telefoninumbrile 618 1570.


Eesti Vabariigi keskpanga ja eurosüsteemi liikmena panustame Eesti majanduse kestlikku arengusse ja jõukuse kasvu. Hoiame hinnakasvu mõõdukana, kujundades koos teiste euroala keskpankadega ühist rahapoliitikat ja seda Eestis ellu viies. Hoiame Eesti finantssüsteemi stabiilsena, aidates kujundada finantssektori poliitikat. Tagame kvaliteetse sularaha ning edendame turvalist ja hästi toimivat maksekeskkonda. Anname sõltumatu hinnangu majanduse olukorrale ja väljavaatele, nõustame valitsust olulistes majanduspoliitilistes küsimustes ja teeme kvaliteetset statistikat.