Makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja peamised tööülesanded on:

 • osakonna töö strateegiline planeerimine ja igapäevane juhtimine
 • maksekeskkonna edendamise ning arveldus- ja tagatissüsteemide põhimõtete ja arendustegevuste suunamine
 • Eesti Panga esindamine, mh Euroopa Keskpankade Süsteemis
 • Eesti Panga vastutusalas olevate makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamise korraldamine
 • finantsinnovatsiooni seire ja edendamine
 • juhtkonna liikmena aktiivse koostöö tegemine teiste osakondade ja juhatusega, et saavutada Eesti Panga eesmärke

Kandidaadilt eeldame:

 • magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset majanduses või rahanduses
 • vähemalt viieaastast erialast töökogemust
 • põhjalikke teadmisi makse-, arveldus- ja tagatissüsteemidest
 • strateegilist ja kontseptuaalset mõtlemist
 • võimekust juhtida sihikindlalt ja tulemustele orienteeritult
 • väga head kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust nii eesti kui ka inglise keeles, sh esinemisoskust
 • väga head suhete loomise ning koostöö- ja enesejuhtimisoskust
 • valmisolekut taotleda riigisaladuse luba

Kasuks tulevad teadmised eurosüsteemi toimimisest

Miks Eesti Panka tööle tulla ja mida meie inimesed oma töö kohta räägivad, vaata lähemalt
https://www.eestipank.ee/eesti-pank/tootamine-eesti-pangas

Lisainfo: Helina Link, tel 668 0992
CV ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 26. jaanuaril 2020 aadressile cv [at] eestipank.ee

Andmekaitsetingimustega saab tutvuda meie kodulehel https://www.eestipank.ee/andmekaitsetingimused