Märksõnad: 

Finantsosakonna juhataja peamised tööülesanded on:

 • vastutamine finants- ja raamatupidamisarvestuse ning plaanimise ja juhtimisarvestuse eest
 • enda vastutusvaldkonna strateegiline juhtimine ja arendustegevuste suunamine
 • Eesti Panga esindamine Euroopa Keskpankade Süsteemis
 • juhtkonna liikmena aktiivse koostöö tegemine teiste osakondade ja juhatusega, et saavutada Eesti Panga eesmärke
 • juhatuse toetamine organisatsiooni juhtimist ja arendamist puudutavates küsimustes

Kandidaadilt eeldame:

 • magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridustaset majandusteadustes
 • vähemalt viieaastast edukat kogemust inimeste ja tööprotsesside juhtimisel
 • vähemalt viieaastast töökogemust finantsjuhtimise valdkonnas
 • põhjalikke teadmisi planeerimisest ja finantsjuhtimisest
 • väga head kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust nii eesti kui ka inglise keeles, sh esinemisoskust
 • väga head suhete loomise ning koostöö- ja enesejuhtimisoskust
 • strateegilist ja kontseptuaalset mõtlemist ning eesmärgipärast tegutsemist

 Kasuks tulevad:

 • teadmised eurosüsteemi toimimisest

Miks Eesti Panka tööle tulla ja mida meie inimesed oma töö kohta räägivad, vaata lähemalt https://www.eestipank.ee/eesti-pank/tootamine-eesti-pangas

Lisainfo:

Kairi Rätsepp, tel 668 0955

CV ja motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 10. novembril 2019 aadressile cv [at] eestipank.ee

Andmekaitsetingimustega saab tutvuda meie kodulehel https://www.eestipank.ee/andmekaitsetingimused