Kadi KapralAdministratiivosakond korraldab Eesti Panga asjaajamist, personalijuhtimist ja -arendustööd, pakub õigusnõustamist ja panga tööks vajalikke siseteenuseid ning viib läbi riigihankeid. Osakond korraldab ka panga juhatuse istungite ettevalmistamist ning protokollimist.

Administratiivosakonna juhataja on Kadi Kapral. Peale tema on osakonnas 19 töötajat.

Administratiivosakonda kuulub kolm allüksust.

Õigusteenistus tegeleb panga õigusnõustamisega, koordineerib panga õigusloomealast tegevust ja korraldab riigihangete läbiviimist. Õigusteenistuse juhataja on Marek Feldman.

Asjaajamisteenistus korraldab panga asjaajamist ja dokumendihaldust. Asjaajamisteenistuse juhataja on Pille Vestung.

Personali- ja arendusteenistus töötab välja panga personalijuhtimise põhisuunad, korraldab panga töötajate leidmiseks personaliotsingut ning korraldab panga töötajate koolitust. Personalijuht on Riina Padar-Leppiman.