Administratiivosakond

Kadi KapralAdministratiivosakonna ülesanne on osutada Eesti Panga põhiülesannete täitmist toetavaid teenuseid asjaajamise, personalitöö, õiguse ning keele- ja kujundusvaldkonnas ja korraldada Eesti Panga muuseumi tööd.

Osakonna juhataja on Kadi Kapral ja peale tema töötab osakonnas veel 27 kolleegi.

Administratiivosakonda kuulub neli allüksust:

  • Asjaajamisteenistus, mille juhataja on Pille Vestung
  • Keele- ja kujundusteenistus, mida juhib Villu Känd
  • Personali- ja arendusteenistus
  • Õigusteenistus, mille juhataja on Marek Feldman