• Ahti Roosajuhib panga infotehnoloogiapoliitikat
  • arendab ja haldab panga infotehnoloogilist infrastruktuuri
  • korraldab andmevahetust Euroopa Keskpankade Süsteemiga
  • tagab panga infosüsteemide turvalisuse.

Infotehnoloogia osakond arendab ja haldab panga tööks vajalikku infotehnoloogilist infrastruktuuri. Panga infrastruktuuri kuulub ligi 1000 võrku ühendatud seadet, sealhulgas 75 serverit ja üle 300 arvutitöökoha. Osakond tagab panga andmevahetuse toimimise Euroopa Keskpankade Süsteemiga (EKPS), osaledes selle infrastruktuuri arendamises ja haldamises ning EKPSi töörühmades.
Lisaks juurutavad osakonna spetsialistid kogu panga osakondade IT-lahendusi, teostavad IT-riskianalüüse ning tagavad panga infoturbemeetmete asjakohasuse.

Infotehnoloogia osakonna juhataja on Ahti Roosa. Peale tema on osakonnas 12 töötajat.