Infotehnoloogia osakond

  • juhib panga infotehnoloogiapoliitikat
  • arendab ja haldab panga infotehnoloogilist taristut
  • tagab panga infosüsteemide turvalisuse.

Infotehnoloogia osakond arendab ja haldab panga tööks vajalikku infotehnoloogilist taristut.  Osakond tagab panga andmevahetuse toimimise Euroopa Keskpankade Süsteemiga (EKPS), osaledes teenuste ja taristu arendamises, haldamises ning EKPSi töörühmades.

Lisaks juurutavad osakonna spetsialistid kogu panga IT-lahendusi, teostavad IT-riskianalüüse, tagavad panga infoturbemeetmete asjakohasuse ning korraldavad töötajatele IT-alast koolitust.

Infotehnoloogia osakonna juhataja on Ahti Roosa. Osakonnas on 15 ametikohta.

Infotehnoloogia osakonnas on kaks allosakonda:

  • IT tugiteenuste allosakond
  • IT süsteemihalduse allosakond.
Pilt
Ahti Roosa
Infotehnoloogia osakonna juhataja Ahti Roosa