Makse- ja arveldussüsteemide osakond

  • Rainer Oltosaleb EKPSi makse- ja arveldussüsteemide asutamises ja haldamises
  • täidab Eesti Panga finantsvarade haldamisest ja eurosüsteemi rahapoliitilistest tehingutest tulenevaid kohustusi
  • haldab ja arveldab Eesti Pangale toodud tagatisvarasid
  • vastutab finantssektori oluliste infrastruktuuride järelevaatamise eest
  • osaleb maksekeskkonna arendamises ning poliitika ja õigusraamistiku kujundamises ja rakendamises

Makse- ja arveldussüsteemide osakonnajuhataja on Rainer Olt. Peale tema on osakonnas 14 töötajat. Makse- ja arveldussüsteemide osakonnas on kaks allosakonda.

Arvelduste allosakond pakub koos teiste eurosüsteemi keskpankadega turuosalistele TARGET2 teenuseid, mis sisaldavad TARGET2 (maksete arvelduste) TARGET2-Securities (väärtpaberite  arveldus) ja TIPS (välkmaksete arveldust). Samuti osaleb allosakond uute TARGET teenuste väljatöötamises: TARGET konsolideerimise projekti raames uue RTGS süsteemi ja tagatishaldussüsteemi ECMS loomisel. Lisaks osutab allosakond arveldusteenust Eesti Panga lepingulistele klientidele ja täidab Eesti Panga nimel sõlmitud tehingutest tulenevaid kohustusi. Allosakonda juhib Viire Oll ja peale tema töötab seal seitse spetsialisti.

Poliitika ja järelevaatamise allosakond vastutab finantssektori infrastruktuuride järelevaatamise eest,  koostab maksekeskkonna analüüse ning aitab kaasa turu arengu edendamisele.  Allosakond osaleb ka makse- ja arveldussüsteemide poliitika ja õigusraamistiku kujundamises ja rakendamises Eesti ja Euroopa Liidu tasandil. Allosakonna juhataja on Kaire Torsus ja seal töötab veel kolm spetsialisti.

Lisaks on makse- ja arveldussüsteemide osakonnas kaks töötajat, kelle ülesandeks on Eesti Panga enda hallatavate arveldussüsteemide arendamine, riskijuhtimine ja kvaliteedi tagamine. Arvelduste arendusküsimusi lahendatakse koostöös turuosaliste, teiste Euroopa keskpankade ja arvelduskodadega.