Rahapoliitika ja majandusuuringute osakond

  • osaleb eurosüsteemi rahapoliitiliste otsuste ettevalmistamises ja nõustab Eesti Panga presidenti eurosüsteemi rahapoliitiliste otsuste tegemisel
  • analüüsib Eesti, euroala ja neid mõjutavate riikide majanduse toimimist
  • koostab Eesti majanduse prognoose ja osaleb Euroopa Keskpankade Süsteemi prognoosialases koostöös
  • valmistab ette Eesti Panga raha- ja majanduspoliitilised seisukohad nii Eesti kui ka eurosüsteemi ja Euroopa Liidu tasemel
  • korraldab ja viib läbi majandusuuringuid Eesti Pangas.

Rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja on Martti Randveer. Peale tema on osakonnas 27 töötajat.

Rahapoliitika ja majandusuuringute osakonnas on kolm allosakonda.

Majanduspoliitika ja -prognoosi allosakond tegeleb Eesti majanduse analüüsi ja prognoosiga, osaleb eurosüsteemi prognoosis ning valmistab ette Eesti Panga majanduspoliitilised seisukohad. Majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja on Rasmus Kattai.

Majandusuuringute allosakond korraldab ja viib läbi majandusuuringuid Eesti Pangas. Majandusuuringud toetavad pangas tehtavaid analüüse ja prognoose ning aitavad kaasa keskpanga majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamisele. Majandusuuringute allosakonna juhataja on Tairi Rõõm.

Rahapoliitika ja välismajanduse allosakond tegeleb euroala rahapoliitiliste seisukohtade kujundamisega ning euroala ja Eestit mõjutavate riikide seire ja analüüsiga. Rahapoliitika ja välismajanduse allosakonna juhataja on Peeter Luikmel.