• Raoul Lättemäekorraldab panga rahvusvahelist suhtlust
  • korraldab panga avalikku suhtlust ja vastab kõigile pangale esitatud küsimustele
  • suhtleb ajakirjanikega, edastab arvamusartikleid ja pressiteateid ning korraldab panga juhtide avalikke esinemisi
  • koostab, tõlgib ja avaldab panga väljaandeid
  • korraldab ja arendab panga muuseumi tööd.

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakonna juhataja on Raoul Lättemäe. Peale tema on osakonnas 23 töötajat.

Rahvusvaheliste suhete allosakond korraldab Eesti Panga juhatuse riiklikku ja rahvusvahelist ametlikku suhtlust, valmistab ette Eesti Panga juhtide riiklikke ja rahvusvahelisi kohtumisi ning avalikke esinemisi, esindab Eesti Panka ja vajaduse korral Eestit ametlikel kohtumistel Euroopa Liidu ja muudes rahvusvahelistes institutsioonides ning koordineerib panga seisukohtade ettevalmistamist. Lisaks suhtleb allosakond Eesti Panga esindajaga Brüsselis ja Rahvusvahelise Valuutafondi Põhja- ja Baltimaade direktori nõunikuga Washingtonis. Allosakonna juhataja on Evelin Tamla ja peale tema töötab seal kuus spetsialisti.

Avalike suhete allosakond korraldab panga avalikku suhtlust ning juhatuse ja kõneisikute avalikke esinemisi, suhtleb ajakirjanikega, korraldab pressiüritusi, koostab ja edastab Eesti Panga pressiteateid, vahendab Euroopa Keskpanga pressiteateid, korraldab näitusi, haldab Eesti Panga veebilehte, vastab päringutele ning haldab ja arendab Eesti Panga muuseumi tööd. Allosakonna juhataja on Viljar Rääsk ja peale tema töötab üksuses kuus spetsialisti.

Keele- ja trükiteenuste allosakond korraldab Eesti Panga ja eurosüsteemi avalike üllitiste koostamist, toimetamist, tõlkimist ja avaldamist, tõlgib ja toimetab Eesti Panga ametlikke tekste ning ühtlustab terminikasutust, korraldab Euroopa Keskpanga üllitiste eestikeelsete versioonide ettevalmistamist ja avaldamist. Allosakonna juhataja on Villu Känd ja peale tema töötab üksuses viis spetsialisti.