Keywords: 
Kõik Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) liikmed kogunesid 16.-18. aprillil Washingtoni rahandus- ja finantskomitee (IMFC) kevadkoosolekule, mis on üks olulisemaid maailma majanduspoliitikat suunavaid kohtumisi. IMFC nentis ühisavalduses, et maailma majanduskasv on mõõdukas, kuid riigiti ebaühtlane, ning kutsus üles rakendama meetmeid majandusliku vindumise vältimiseks. Kuigi seda avaldust loeb väga väike osa maailma kodanikest, mõjutavad IMFC sõnumid maailma majanduse väljavaadete kohta meie kõikide elu.
Loe edasi