Nobeli majanduspreemia pälvis 2015. aastal Angus Deaton Princetoni ülikoolist tarbimise, vaesuse ja heaolu uurimise eest. Deatonit teatakse eeskätt tema töö järgi tarbimise ning üldisemalt majapidamiste majanduskäitumise teemal, kuid ta on andnud olulise panuse ka arenguökonoomika ning rakendusliku ökonomeetria (statistika, mida kasutavad majandusteadlased) valdkondadesse. Angus Deaton on 70-aastane, kaitsnud doktorikraadi 1975. aastal Cambridge’i ülikoolis ning töötanud alates 1983. aastast USA-s Princetoni Ülikoolis professorina.
Loe edasi
Tipptunnil tehakse umbes 1000 kaarditehingut minutis Kaardimaksetest 2/3 liigub Nets Estonia süsteemis ja 1/3 Swedbanki süsteemis 2014. aastal oli kaardimaksete süsteemi töökindlus 100%, tänavu esimesel poolaastal päevasel ajal 99,7% ja öösel 100% Septembri topeltkannete tõrke kohta tegi Eesti Pank Nets Estoniale kaks soovitust Teha süsteemis muudatuste aegne ja järelkontroll põhjalikumaks
Loe edasi
Eesti Panga tellimusel Eesti ettevõtjate seas läbiviidud uuringust selgub, et töötajate palkamist takistab kõige enam vajalike oskustega tööjõu nappus. Teise enim mainitud põhjusena tõid ettevõtjad välja kõrged palgad ja kõrged tööjõumaksud. 2014. aasta kevadel küsitles keskpank koostöö TNS Emoriga Eesti tööandjaid palga- ja hinnakujunduse kohta. , kus ühe asjana uuriti, mis takistas oluliselt tähtajatu lepinguga töötaja palkamist. Vastanutest 90% pidas oluliseks takistuseks vajalike oskustega tööjõu nappust.
Loe edasi
Keywords: 
Seekordne Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosolek tõotab viimaste aastatega võrreldes tulla kui mitte just põnevam, siis vähemalt mõnevõrra elavam. Põhjuseks on maailma majanduses toimuvad muutused, millega 71 aasta vanune organisatsioon püüab kaasas käia. IMF loodi pärast teist maailmasõda sellal valitsenud olude kontekstis. Sellest ajast on maailmas ja ühiskonnas toimunud palju muutusi ning kuigi valuutafond on püüdnud nendega sammu pidada, on tehtu olnud siiski ebapiisav.
Loe edasi
Kas teie toetate Euroopa majandus- ja rahaliitu, millel on ühisvaluuta euro? Selle Eurobaromeetri uuringus esitatud küsimuse kohaselt on eestlaste toetus ühisrahale Euroopa riikide võrdluses suurim. Lisaks näitas uuring, et ühisvaluutat jagavates riikides on toetus eurole kerkinud viimase kuue aasta kõrgeimale tasemele.
Loe edasi
Subscribe to Eesti Panga blogi
Subscribe to Eesti Panga blogi