Euroala keskpankadel on Kreeka majanduskriisis neli rolli, mille täitmisega keskpangad toetavad Kreeka majandust. Kirjeldan allpool lühidalt neid rolle koos selgitusega, kuidas Kreekas viimasel perioodil langetatud otsused on mõjutanud Euroopa Keskpanga nõukogu võimalusi toetada Kreeka majandust. Euroala keskpankade neli rolli Kreekas: pankadele likviidsuse pakkuja; Kreeka valitsuse võlakirjade omanik; suuremate pankade otsene järelevalvaja;
Loe edasi
Viimastel aastatel on finantsringkondades mitmel pool maailmas teemaks selline nähtus nagu pangandusväline laenuvahendus (inglise keeles shadow banking). G20 riike esindava finantsstabiilsuse nõukogu hinnangul kasvab laenutegevus väljaspool pankasid mitmel pool kiiremini kui üleilmse finantskriisi järelmitega silmitsi seisvate pankade laenamine.
Loe edasi
22. juunil käivitub üle-euroopaline väärtpaberiplatvorm TARGET2-Securities (T2S). Tegemist on ühe suurima Euroopa Keskpanga algatatud projektiga läbi ajaloo, mis hõlmab 21 Euroopa riigi depositooriumi, samuti keskpanku, kommertspanku ja teisi väärtpaberivahendajaid. Ühine väärtpaberiarveldusplatvorm ühtlustab väärtpaberitega arveldamise reeglid ja võimalused kõikides liitunud depositooriumides.
Loe edasi
Aastail 1995–2008 oli maksebilansi jooksevkonto puudujääk tihti murettekitavalt suur. Enne Vene kriisi paisus jooksevkonto puudujääk näiteks 11%ni ja enne viimast suurt langust isegi 15%ni SKP suhtes. Seetõttu on Eestis üldiselt valitsenud arvamine, et mida väiksem jooksevkonto puudujääk on, seda parem. Viimasest kriisist väljumise järel on jooksevkonto kogu aeg olnud kas väikeses puudujäägis või isegi ülejäägis. Käeoleva aasta esimeses kvartalis oli maksebilansi jooksevkonto marginaalses puudujäägis. Kas see on hetkel hea või halb uudis?
Loe edasi
Viimase aja suurkoondamistest rääkides ei tohiks unustada, et koondamiste pärispõhjus on tootmise kallinemine, majanduskonjunktuur annab vaid viimase tõuke. Olulise erinevusena 2009. aasta koondamistest näib, et praeguste koondamiste taga on pigem soov tootmist tõhustada ning kapitali suurendada ja teadmisi parandada kui pelgalt nõudluse kahanemise tõttu tootmismahtu vähendada.
Loe edasi
Subscribe to Eesti Panga blogi
Subscribe to Eesti Panga blogi