Keywords: 
Kõik Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) liikmed kogunesid 16.-18. aprillil Washingtoni rahandus- ja finantskomitee (IMFC) kevadkoosolekule, mis on üks olulisemaid maailma majanduspoliitikat suunavaid kohtumisi. IMFC nentis ühisavalduses, et maailma majanduskasv on mõõdukas, kuid riigiti ebaühtlane, ning kutsus üles rakendama meetmeid majandusliku vindumise vältimiseks. Kuigi seda avaldust loeb väga väike osa maailma kodanikest, mõjutavad IMFC sõnumid maailma majanduse väljavaadete kohta meie kõikide elu.
Loe edasi
Tänapäevane kiire elutempo nõuab teenuste aina mitmekesisemaks, kättesaadavamaks, lihtsamaks ja kiiremaks muutumist. See kehtib ka maksete kohta. Tihti võib tunduda arusaamatu, et maailma teise otsa saadetud e-kiri jõuab saajani kohe, kuid pangaülekanne alles tundide või päevade pärast. See on nii seepärast, et lisaks panga kinnitusele makse tegemise kohta peab pankade vahel ka reaalselt raha liikuma. Õnneks on tänapäeval selleks olemas ka pankade vahel kokku lepitud garantiiskeemid, mis tagavad raha laekumise saaja panka.
Loe edasi
Uute investeeringute rahastamine riigivõlakirjadega võib olla majanduse kui terviku jaoks ebaefektiivne ja tuua kaasa kahjulikke kõrvalmõjusid ka siis, kui projektid on head.
Loe edasi
Sanktsioonidest mõjutamata toiduainetööstuse harude müügikäibe suur vähenemine näitab, et toiduainetööstuse käive on kahanenud erinevatel põhjustel, mitte pelgalt Venemaa sanktsioonide tõttu.
Loe edasi
Klaaslae all mõeldakse nähtamatut, kuid tuntavat takistust, mille tõttu järgmisesse etappi jõudmine või kõrgemale tasemele tõusmine võib tunduda võimatu. Sageli leitakse sellised tõkked eksisteerivat tööturul, kus väljakujunenud praktika või eelarvamused takistavad nt naistel saavutada meestega sarnast ametipositsiooni või palka. Mitmed analüütikud on sama terminit aga kasutanud ka laiemas majanduse väljavaadete kontekstis.
Loe edasi
Subscribe to Eesti Panga blogi
Subscribe to Eesti Panga blogi