Eesti jaoks olulistel eksporditurgudel on konkurentsivõime püsinud viimastel aastatel muutumatuna Teised KIE riigid on suutnud oma turuosa välisturgudel kiiremini kasvatada kui Eesti Suured kõikumised kommunikatsiooniseadmete ekspordikäibes hägustavad üldise konkurentsivõime muutuse pilti
Loe edasi
Jooksevkonto saldo on viimasel ajal olnud positiivsem, kui üldine majanduspilt lubaks eeldada Sisenõudluse struktuur on märkimisväärselt muutunud Investeeringute madal tase on vähendanud Eesti impordivajadust
Loe edasi
Eesti päritolu toodang moodustab kogu kaubaekspordist ligikaudu kolmveerandi ja selle väljavedu on kasvanud suhteliselt stabiilselt Kohaliku päritoluga ekspordi hea käekäik on märk Eesti ettevõtete püsivalt tugevast konkurentsivõimest Kohaliku toodangu osakaal ekspordis on kõige suurem puidusektoris (puit, mööbel jms), kus kasutatakse sisendina kohalikku toorainet Sõltuvalt kaubarühma iseloomust ja eripärast võib mõnes kaubarühmas olla reeksport kohalikust toodangust edukam
Loe edasi
Eesti eksport on vähenenud juba kolm aastat Eesti eksportijad kasvatasid turuosa Soomes, Leedus, Hollandis, Ühendkuningriigis ja Poolas, aga kaotasid turuosa Rootsis ja Lätis Ümberkorraldused rahvusvahelises tootmisahelas võivad Eesti-sugust väikest majandust palju mõjutada, vähendades 2015. aastal masinate ja seadmete eksporti Idasuunal on eksport vähenenud Venemaa majandusraskuste ja sanktsioonide tõttu Madal nafta hind pärsib põlevkivitööstuse arengut
Loe edasi