Aruannete edastamine e-posti või veebiteenusega

Aruandeid saab andmekogumisportaali edastada ka e-posti ja veebiteenusega. Selleks on vaja teada, mis valdkonda aruanne või aruanded tuleb edastatada. 

Andmekogumisportaalis olevad valdkonnad, nende e-posti ja veebiteenuse aadressid ning aruandesõnumi turvamiseks vajalikud võtmed on järgmised:

ValdkondE-posti aadressVeebiteenuse aadressAvalikud võtmed
x.509PGP
Finantssektori statistika[email protected]

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/finants

Eesti Pank: aruandlusAKP-statistika-04102025.pgp
Välissektori statistika[email protected]

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/valissektor

Eesti Pank: aruandlusAKP-statistika-04102025.pgp
Järelevalveline aruandlus[email protected]

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/jarelvalve

Finantsinspektsioon: aruandlusAKP-jarelevalve_2023 ([email protected]).pgp
Järelevalveline tehinguaruandlus[email protected]

https://srv-aruandlus.eestipank.ee/epakpsrv/submitReports/tehinguaruandlus

Finantsinspektsioon: aruandlusAKP-tehinguaruandlus_2023 ([email protected]).pgp

Aruannete XML-skeemid on leitavad repositooriumist aadressil: https://aruandlus.eestipank.ee/reports/.

Aruannete edastamisel e-posti ja veebiteenusega peab edastatav aruandesõnum olema turvatud. E-posti kasutamisel peab edastatav aruandesõnum olema nii krüpteeritud kui allkirjastatud, veebiteenuse korral ainult allkirjastatud (ei pea, kuid võib olla ka krüpteeritud). Info aruandesõnumi aktsepteeritud turvamise viiside kohta on leitav alajaotusest "Andmevahetuse turvamine

Juhend veebiteenuse kasutamiseks