Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhver

Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri eesmärk on suurendada süsteemselt oluliste turuosaliste toimekindlust. Süsteemselt oluliste krediidiasutuste olulisus võib tuleneda nii nende suurusest, keerukusest kui ka tugevast seotusest finantssüsteemi teiste osalistega.

Eesti finantssüsteemi suhtes on olulised neli panka: Swedbank AS, AS SEB Pank, Luminor Bank AS ja AS LHV Pank. Swedbank ASile, ASile SEB Pank, Luminor Bank ASile ja ASile LHV Pank kehtib 2% lisapuhvri nõue. Puhvrinõuet kohaldatakse süsteemselt oluliste krediidiasutuste koguriskipositsioonile ja krediidiasutusel tuleb seda täita esimese taseme põhiomavahenditega.

Puhvri nõue

Swedbank AS: 2% (alates 1. august 2016)
AS SEB Pank: 2% (alates 1. august 2016)
Luminor Bank AS: 2% (alates 1. juuli 2018)
AS LHV Pank: 2% (alates 1. jaanuar 2023)

Riski-positsioon

Koguriskipositsioon vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikele 3

Õigusakt

Eesti Panga presidendi 30. mai 2016 määrus nr 7
"Muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste loetelu kinnitamine ja muu süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri nõude kehtestamine

Süsteemselt olulise krediidiasutuse puhvri kehtestamise põhjus tuleneb Eesti pangandussektori suurest kontsentratsioonist. Nelja süsteemselt olulise panga varad moodustavad ligikaudu 87% pangandussektori koguvaradest ja ligi 119% Eesti SKPst. Peale selle on suuremad pangad oma varade ja kohustuste struktuuri sarnasuse tõttu haavatavad samasugustele riskidele. Täiendav kapitalipuhver aitab vähendada negatiivset mõju, mida ühe süsteemselt olulise panga võimalikud finantsprobleemid võivad avaldada finantssüsteemi toimimisele ja reaalmajandusele.

Eesti Pank hindab krediidiasutuste süsteemset olulisust ning ajakohastab kodumaise finantssüsteemi suhtes oluliste krediidiasutuste loetelu igal aastal. Hindamisel lähtub Eesti Pank Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunistest ja võtab arvesse Eesti finantssüsteemi eripära.

Vaata täpsemalt: Eesti süsteemselt oluliste krediidiasutuste kindlaksmääramise ja puhvrimäärade kalibreerimise põhimõtted

Vaata lisaks