Finantsstabiilsuse osakond

  • teeb makrofinantsjärelevalvet ehk analüüsib finantssektori toimimist, hindab finantsstabiilsust ohustavaid süsteemseid riske ja töötab välja meetmeid riskide ohjamiseks;
  • analüüsib ettevõtete ja majapidamiste rahastamist ja pankade laenutegevust ning koostab sellekohaseid prognoose;
  • valmistab ette Eesti Panga seisukohti nii Eesti kui ka Euroopa Liidu finantssektori poliitika kohta ja osaleb finantssektori õigusaktide väljatöötamises;
  • arendab finantskriiside haldamise raamistikku ja ajakohastab panga pädevusse kuuluvaid kriisihalduse vahendeid.

Finantsstabiilsuse osakonna juhataja on Jaak Tõrs. Peale tema on osakonnas 12 töötajat.
Finantsstabiilsuse osakonna juhataja asetäitja on Jana Kask.