Euroopa Keskpankade Süsteem

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja Euroopa Liidu 28 liikmesriigi keskpangad.

Euroopa Keskpankade Süsteemi aetakse tihti segamini eurosüsteemiga. Erinevus on selles, et eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank ja ainult nende riikide keskpangad, kes on kasutusele võtnud euro. Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvad aga lisaks euroala keskpankadele ka selliste ELi liikmesriikide keskpangad, kus ei ole eurot veel kasutusele võetud. EKPS ja eurosüsteem eksisteerivad samaaegselt seni, kuni Euroopa Liidus on veel liikmesriike, kus ei ole kasutusel ühisraha euro.

Euroopa Keskpankade Süsteemi raames teevad kõik riigid koostööd mitmetes valdkondades, näiteks ühtse maksesüsteemi (TARGET2) arendamisel ja kasutamisel. Samuti koguvad kõik riigid statistilisi andmeid. Nende liikmesriikide keskpangad, mis kuuluvad Euroopa vahetuskursimehhanismi ERM2, teevad eurosüsteemiga raha- ja vahetuskursipoliitilist koostööd. Euroopa Keskpankade Süsteemi sisemist koostoimimist korraldab EKP üldnõukogu (inglise keeles General Council).