Kaardimaksesüsteem

Kaardimakset kasutatakse Eestis jaemaksete tegemiseks kõige sagedamini. Selleks, et kaardimakse toimiks, on vaja mitut partnerit, kellest igaühel on oma roll ja vastutus:

 • kaarte väljastavad pangad, kes peavad kaarditehingu toimumiseks kaardiomaniku kontot debiteerima,
 • makseid vastu võtvad pangad, kes peavad kaupmehe kontot krediteerima,
 • kaupmehed, kes pakuvad kaardiga maksmise võimalust,
 • kaardimaksete töötlejad (Eestis Nets Estonia ja Swedbank),
 • rahvusvahelised kaardimakseorganisatsioonid, kelle vahendusel rahvusvahelisi kaardimakseid tehakse.

Kaardimakse tegemiseks on vaja keskset süsteemi. Eestis haldab kaardimaksete süsteemi Nets Estonia AS. Süsteemis toimub pangakaartide ristkasutus: ühe panga väljastatud kaart kehtib  kaupmehe juures, kes on teise panga klient. See tähendab, et kaupmehel on ainult oma panga makseterminal, aga tema juures saab maksta eri pankade kaartidega. Nets Estonia vastutab kaarditehingute autoriseerimise ja töötlemise eest ning süsteemis osalevad pangad vastutavad arvelduse ehk vastastikuste rahaliste kohustuste täitmise eest. Seetõttu nimetatakse Eesti kaardimaksete süsteemi ühiskasutuse süsteemiks (vt allolevat joonist „Kaardimaksete taristu“).

Nets Estonia haldab riigisisest kaardimaksete süsteemi ning pakub lisaks kaardimakse tegemiseks vajalikku ühendust rahvusvaheliste kaardiorganisatsioonidega (nt VISA, MasterCard, American Express). Nets Estonia kõrval toetab siinsete pankade võimet kaardimakseid teha Worldline Latvija, kes hoolitseb mõne Eestis tegutseva panga pangaautomaatide eest.

Kaardimaksete süsteem töötleb kaarditehinguid ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. Süsteem kogub kaarditehingud kokku, töötleb need ning edastab kliiringuinfo pankadele ja rahvusvahelistesse maksevõrkudesse. Kaardimaksete süsteemis kaarditehingute töötlemise tulemusena leitud pankadevahelised kohustused õiendatakse pankadevahelistes maksesüsteemides. Kui kaardimakse tehti ühe panga kaardiga ja see peab jõudma saajani teises pangas, siis kasutatakse selleks pankadevahelist maksesüsteemi STEP2.

Kaardimaksete süsteemi toimimisest loe lähemalt Maksekeskkonna Ülevaatest (lk 48–49):

Kaardimakseprotsessi (deebetkaardi) ja selles osalejate ülesandeid on kirjeldatud alloleval skeemil.

Kaardimakseprotsessi (deebetkaardi) ja selles osalejate ülesanded

 1. Kaardiomanik algatab makse, viibates kaardiga või asetades kaardi kaupmehe makseterminali, ja sisestades oma PIN-koodi.
 2. Kaardimaksesüsteem suunab makseterminalist saabunud autoriseerimispäringu kaardiomaniku panka. Erand on makse, kus nii raha maksja kui ka raha saaja (kaupmehe) pank on Swedbank. Kui Swedbanki makseterminalis algatatakse tehing Swedbanki kaardiga, siis tehakse see tehing panga sees ja seda ei saadeta töötlemiseks kaardimaksesüsteemi. Makseterminal võib olla kaardisüsteemiga ühendatud otse või kaupmehe panga vahendusel; selle järgi edastatakse ka päring. Rahvusvaheliste kaartide puhul suunab kaardimaksesüsteem päringu asjakohasesse rahvusvahelisse maksevõrku.
 3. Kaardiomaniku pank kontrollib autoriseerimise käigus maksja sisestatud PIN-koodi õigsust, raha olemasolu maksja kontol, makse vastavust päevalimiidile, kaardi kehtivust ja muid andmeid. Kui kontroll on edukalt läbitud, broneerib kaardiomaniku pank makse summa maksja kontol. Ostu eest tasutud summa võetakse kliendi kontolt maha ühe kuni kümne päeva jooksul.
 4. Makseterminali ekraanile ilmub teade, et kaarditehing õnnestus.
 5. Makseterminalist väljastatakse tehingu toimumise kinnituseks kviitung. Kui autoriseerimine ei õnnestu (näiteks maksja pangakontol ei ole piisavalt raha), siis tehingut ei toimu. Makse ebaõnnestumise kohta väljastatakse samuti kviitung.
 6. Kaupmehe makseterminal saadab ostutehingute elektroonilise nimekirja kaardimaksesüsteemile.
 7. Kaardimaksesüsteem töötleb tehingud ning edastab info vastastikusteks tasaarveldusteks pankadele ja rahvusvahelistesse maksevõrkudesse. Kaardimaksesüsteem kogub kokku iga panga kaartidega tehtud tehingud ja raha liigub ühest pangast teise ühe kogumina. Pangad teevad nende summade ulatuses omavahel tasaarveldusi.
 8. Pangad teevad kaarditehingute lõpliku arvelduse pankadevaheliste arveldussüsteemide kaudu. Kaupmehe pank kannab kaardimaksesüsteemi töödeldud andmete põhjal raha kaupmehe pangakontole. Pangakaardi väljastanud panga ülesanne on kaarditehingu summa kaardiomaniku kontolt maha võtta.

Tehingud kajastatakse kaardiomaniku kontoväljavõttes.

Vaata lisaks