Pangateenuste toimepidevus

Hädaolukorra seaduse järgi on sularaharinglus ja makseteenused elutähtsad teenused. Eesti Pank on kehtestanud nende teenuste toimepidevuse miinimumnõuded, et vähendada võimaliku hädaolukorra või elutähtsa teenuse katkemise mõju Eesti majandusele ja ühiskonnale.

Miinimumnõuded on kehtestatud Eesti Panga presidendi määrusega „Makseteenuse ja sularaharingluse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“

Vaata ka määruse seletuskirja.

Eesti Pank hindab regulaarselt pankade vastavust krediidiasutuste seadusega kehtestatud elutähtsa teenuse osutaja kriteeriumidele. Elutähtsa teenuse osutajad on:

  • Swedbank AS
  • AS SEB Pank
  • Luminor Bank AS
  • AS LHV Pank
  • Coop Pank AS

Järelevalvet nõuete täitmise üle teeb Finantsinspektsioon.