STEP2

STEP2 on üleeuroopaline automatiseeritud arvelduskoda. Süsteemi omanik ja operaator on EBA Clearing – pankade omanduses olev ettevõte, mis pakub üleeuroopalisi maksetaristuid.