Maksekeskkond

Maksekeskkonna moodustavad makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemid ning makseviisid.

Eesti Panga üks ülesandeid on toetada maksekeskkonna arengut. Maksekeskkonna moodustavad makse- ja arveldussüsteemid ning makseviisid. Maksesüsteemides tehakse rahamakseid ja väärtpaberiarveldussüsteemides väärtpaberitehinguid, makseviisid hõlmavad aga maksete algatamise võimalusi.

Maksekeskkonna moodustavad makse- ja arveldussüsteemid, elektroonilised makseviisid ning sularaha