Kahjustatud või rikutud europangatähtede ja -müntide ning Eesti kroonide ja sentide ümbervahetamine või ekspertiisi saatmine

Kahjustatud või rikutud europangatähti vahetavad ümber kommertspangad ja Eesti Pank. Rahatäht vahetatakse ümber, kui sellest on säilinud rohkem kui pool. Kui pangatähest on alles vähem kui pool, kuid inimene tõendab, et puuduvad osad on hävinenud (nt politsei või päästeameti tõend tulekahju või muu õnnetuse korral), siis vahetatakse pangatäht ümber. Tahtlikult rikutud või kahjustatud pangatähti välja ei vahetata.

Kahjustatud või rikutud Eesti krooni pangatäht vahetatakse välja, kui sellest on säilinud üle poole ja pangatähel on tervikuna loetav seeria ja number. Mündil peab olema loetav vähemalt nimiväärtus ja vermimisaeg.

Muuseumipoest saadetakse ekspertiisi pangatähed ja mündid, millel on mõni järgmine kahjustus:

  • pangatähe algmõõtmetest puudub rohkem kui 25%;
  • pangatäht on mitmest üksteisest eraldatud osast kleeplindi või muu abivahendiga kokku kleebitud;
  • pangatähe seisukord on sedavõrd kahjustatud (värvi muutnud, värvi- või õliplekkidega kaetud, põlenud, kõdunenud, täissoditud jms), et selle nimiväärtust või ehtsust ei saa ilma laboratoorsete uuringuteta määrata;
  • pangatähe seeria ja number ei ole tervikuna selgelt loetav;
  • ümbervahetamisele esitatakse rohkem kui viis pangatähte;
  • mündid, mille seisukord on füüsikaliste või keemiliste mõjutuste toimel sedavõrd kahjustatud, et nende nimiväärtust, vermimisaega või ehtsust ei saa ilma laboratoorsete uuringuteta määrata.
Ekspertiisi avalduse blanketi saab eelnevalt täita ja välja trükkida või täita muuseumipoes kohapeal. Sularaha ekspertiis teostatakse üldjuhul ühe kuu jooksul.