R. Hagelberg "Elust ja endast"

Siim Kallas on öelnud: "Raimund Hagelberg on silmapaistev majandusteadlane, akadeemik, Eesti Panga nõunik, olnud silmapaistvalt tegev Eesti Teaduste Akadeemias, hinnatud nõuandja Eesti Vabariigi presidendile. Sisukas ja pikk on olnud käesoleva raamatu autori töine elu. Igal pool on ta suutnud käsil olnud  töödesse ja tegemistesse oma panuse anda." 

Hind: 19,11

Aasta: 2008