2017. aasta detsembri maksebilansis andsid tooni finantskonto tehingud

Postitatud:

13.02.2018

Kiirhinnangu1 põhjal oli Eesti maksebilansi jooksevkonto 2017. aasta detsembris 43 miljoni euroga plussis. Kokku oli kaupade ja teenuste konto ülejääk 64 miljonit eurot ehk 20 miljoni euro võrra suurem kui aasta tagasi. Nii kaubaeksport kui ka -import kasvas 4%. Kaubaimpordi suurema mahu tõttu suurenes kaupade konto puudujääk 2016. aasta detsembriga võrreldes 6 miljoni euro võrra ja oli 112 miljonit eurot. Teenuste konto ülejääk suurenes aastaga 26 miljoni euro võrra ja ulatus 176 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas 7% ja import 3%. Investeerimistulude ja jooksevülekannete ehk esmase ja teisese tulu netoväljavool kokku suurenes aastaga 4 miljoni euro võrra ja oli 21 miljonit eurot.

Jooksev- ja kapitalikonto kokku olid 87 miljoni euro suuruses ülejäägis. See tähendab, et Eesti majandus oli muu maailma suhtes endiselt netolaenuandja ehk riigi majandussektorid paigutasid välismaale rohkem finantsvarasid, kui sealt kaasasid.

Detsembri maksebilansi finantskontot mõjutasid mittefinantsettevõtete tehingud. Aasta lõpus mittefinantsettevõtted vähendasid kohustusi ning investeerimis- ja pensionifondid korrastasid investeeringute portfelli.


1 Kui kvartali maksebilanss koostatakse esindusliku kombineeritud algallikate süsteemi põhjal (sh äriühingute küsitlused), siis kuu maksebilanss koostatakse märksa väiksema andmebaasi alusel. Kuigi aruandekuu kohta kasutatakse võimalikult palju olemasolevat teavet (rahvusvaheliste maksete aruanded ja administratiivsed andmeallikad), on hinnangute osa suur. Kuu maksebilanssi nimetatakse seetõttu kiirhinnanguks. Pärast kvartali maksebilansi koostamist korrigeeritakse ka kuu maksebilanssi. Vaata maksebilansi kiirhinnangu koostamise põhimõtteid täpsemalt siit: http://statistika.eestipank.ee/failid/mbo/kiir_mb.html.

Eesti Pank avaldab maksebilansi kiirhinnangu kord kuus üle-eelmise kuu kohta. 2017. aasta neljanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 8. märtsil 2018.

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.

Lisateave:
Sünne Korasteljov
Eesti Panga statistikaosakond
Telefon: 668 0906
E-post: [email protected]