Eesti elanikud reisivad varasemast rohkem, kuid reiside kestus on lühem

Postitatud:

16.02.2015

2014. aastal külastasid välisturistid Eestit 6,2 miljonil korral, mida on umbes 1% enam kui 2013. aastal. Euroopa Liidust pärit reisijate külastused, mille arv jäi aastatagusele tasemele, moodustasid 71% kõigist külastustest. Soomest tulnud külastajate arvele jäi 39% külastuste koguarvust. Euroopa Liidu riikidest suurenes kõige rohkem Saksamaalt (17%) ja Portugalist (15%) pärit külastajate arv. Rootsi ja Norra elanike külastused vähenesid aga vastavalt 12% ja 9%. Venemaalt pärit reisijate külastused moodustasid 18% kõigist külastustest. Nende arv kasvas aastaga 3%, ent vähenes aasta viimases kvartalis 11%.

2014. aastal jätkus Jaapanist, Koreast ja Hiinast pärit külastajate arvu märgatav kasv (vastavalt 47%, 28% ja 61%). Siiski on Aasia riikide osatähtsus turistide üldarvus veel väike (3%).

Eestisse tulnud mitmepäevareisijad moodustasid külastajate üldarvust ligi poole ja kaks kolmandikku nendest peatus Eesti majutusasutustes. Mitmepäevareisijate keskmine külastusaeg oli 4,5 päeva ehk 8% pikem kui 2013. aastal.

2014. aastal külastasid Eesti elanikud välisriike 3,9 miljonil korral ehk 5% rohkem kui 2013. aastal1. Üle kolmveerandi külastustest tehti Euroopa Liidu riikidesse ja nende arv kasvas aastaga 4%. Iga neljas reis tehti Soome, Lätit aga külastati ligi pool miljonit korda. Läti-külastuste arv kasvas juba viiendat aastat järjest ja ka Portugali külastasid Eesti elanikud 44% enam kui aasta tagasi.

Horvaatiasse ja Kreekasse tehtud puhkusereiside arv kasvas jätkuvalt (vastavalt 23% ja 31%). Pärast eelmiste aastate langust reisiti taas rohkem sellistesse puhkusepaikadesse nagu Araabia Ühendemiraadid (19%) ja Tai (28%). Egiptusesse tehtud reiside arv on vähenenud juba viis aastat ja 2014. aastal kahanes sinna reisijate arv veelgi (11%). Samuti on vähenenud India populaarsus: külastuste arv sinna kahanes teist aastat järjest ja 2014. aastal tehti kolmandiku võrra vähem India-reise kui 2013. aastal. Varasemast poole vähem külastati ka Ukrainat.

Eesti elanike ühepäevakülastuste arv suurenes aastataguse ajaga võrreldes 7% ning oli külastuste üldarvust 30%. Eesti elanike mitmepäevareisid kestsid keskmiselt 4,6 päeva ja olid pisut lühemad kui eelmisel aastal.

1 Välisriikide külastamiste arv ei lange kokku reiside arvuga. Kuna ühel välisreisil võidakse külastada mitut riiki, on välisreiside arv väiksem.


Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel. Välisreiside statistika kogumise metoodika valmis koostöös Eesti Panga ja Tartu ülikooli teadlasi kaasava OÜga Positium LBS. Mobiilpositsioneerimise andmeid kogub ja töötleb OÜ Positium LBS, kes saab telefonioperaatorite andmed anonüümselt, mis tagab telefonikasutajate täieliku privaatsuse. Andmete kasutamisel, töötlemisel ja esitamisel rakendatakse statistilisi meetodeid, mis ei võimalda tuvastada konkreetset telefoni ega selle kasutajat ning on kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Metoodika täpsem kirjeldus on esitatud Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]
https://www.twitter.com/EestiPank