Eesti Panga teaduspreemia pälvisid Gaygysyz Ashyrov, Krista Tarkmees ja Kseniia Kasianova

Postitatud:

26.10.2020

Keskpanga väljaantava teaduspreemia pälvisid tänavu juhtide korruptiivset käitumist, leibkondade ebavõrdsust ning rahapesu tuvastamist käsitlevad uurimistööd. Teaduspreemiate üleandmine toimub keskpanga muuseumis 17. novembril.

Eesti Panga teaduspreemia võitis doktoritööde kategoorias Gaygysyz Ashyrov (Tartu Ülikool) teadusartikli Role of managerial traits in firm-level corruption eest. Uurimuses vaadeldakse korruptiivse käitumise seoseid firmajuhtide isikuomadustega. Töös käsitletakse näiteks selliseid isikuomadusi nagu valmidus riskeerida ja uuendustega kaasa minna ning hinnatakse seda, kuidas need on seotud korruptiivse käitumisega, täpsemalt pistiseandmisega. Gaygysyz Ashyrovi teadusartikkel on esimene, mis analüüsib seda teemat kasutades ettevõtte taseme andmestikku. 

Magistritööde kategoorias võitsid Eesti Panga teaduspreemia Krista Tarkmees ja Kseniia Kasianova. Krista Tarkmehe (TalTech) magistritöö teemal Eesti leibkondade varade ebavõrdsus erinevates varaklassides leidis tunnustust eelkõige teema aktuaalsuse ning uudsuse tõttu. Ebavõrdsuse kasv on arenenud riikide majandustes olnud viimastel kümnenditel üks suuremaid probleeme. Varade jaotuse ebavõrdsust varaklassiti pole Eestis varem uuritud ning tegemist on teemaga, mida on ka teiste riikide kohta teaduskirjanduses siiani vähe käsitletud. Preemia võitnud magistritöö näitab, et ebavõrdsus on suurim ettevõtlusvarade ning väikseim kinnisvara puhul. Aastatel 2013–2017 on varade jaotus muutunud ebavõrdsemaks.

Kseniia Kasianova (Tartu Ülikool) magistritöö teemal Detecting money laundering using the Hidden Markov Model keskendus rahapesu tuvastamisele, kasutades selleks nn peidetud Markovi mudelit. Töös näidati, et eelnimetatud mudel omab rahapesu tuvastamisel eeliseid võrreldes tavapärasemate varem rakendust leidnud meetoditega nagu näiteks klasterdamise algoritmid. Uurimistööd peeti märkimisväärseks eelkõige teema päevakohasuse tõttu. Samuti on uurimus hea näide selle kohta, kuidas kasutada uuenduslikke uurimismeetodeid praktiliste uurimisküsimuste lahendamiseks.


Urmas Sepa mälestusele pühendatud teaduspreemia annab Eesti Pank 2020. aastal välja 18. korda. Teadustööde konkursiga soovitakse avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö eest, ergutada teadustegevust majandusteaduse valdkonnas ning väärtustada õpinguid, mille eesmärk on omandada teaduskraad. Alates 2011. aastast on teaduspreemiat välja antud kahes kategoorias: doktoritööl põhineva või doktoriõpingute raames läbi viidud uurimistöö ning magistriväitekirjal põhineva või magistriõpingute raames läbi viidud uurimistöö eest.

Urmas Sepp (1956–2002) oli alates 1993. aastast Eesti Panga makromajanduse, hiljem majandusuuringute osakonna juhataja.

Lisateave:
Hanna Jürgenson
Eesti Pank
668 0959; 5692 0930
[email protected]