EKP nõukogu kiidab heaks uue rahapoliitika strateegia

Postitatud:

08.07.2021

  • Uue strateegia kohaselt on sümmeetriliseks inflatsioonieesmärgiks 2% keskpika aja jooksul.
  • EKP nõukogu kinnitab ÜTHI jätkuvat asjakohasust hinnamõõdikuna ja soovitab aja jooksul kaasata omaniku kasutuses oleva eluasemega seotud kulud.
  • Rahapoliitika uus strateegia on 2020. aasta jaanuaris algatatud põhjaliku läbivaatamise tulemus.
  • EKP nõukogu kiidab heaks kliimamuutusi käsitleva nõudliku tegevuskava.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu avaldas täna oma uue rahapoliitika strateegia, mis on sätestatud asjakohases avalduses.

EKP nõukogu hinnangul on parim viis hinnastabiilsuse säilitamiseks hoida inflatsioonimäär keskpikas perspektiivis 2% tasemel. Inflatsioonieesmärk on sümmeetriline, mis tähendab, et nõukogu peab võrdselt soovimatuks nii negatiivseid kui ka positiivseid kõrvalekaldeid eesmärgist. Nominaalse intressimäära alampiiri lähedale jõudnud majandusolukorras tuleb võtta eriti jõulisi või püsivaid rahapoliitilisi meetmeid, et negatiivsed kõrvalekalded inflatsioonieesmärgist ei süveneks. See võib ajutiselt kaasa tuua ka olukorra, kus inflatsioonimäär on eesmärgist mõnevõrra kõrgem.

Ühtlasi kinnitas EKP nõukogu, et baasintressimäärad on ka edaspidi peamiseks rahapoliitiliseks instrumendiks. EKP rahapoliitika instrumentide lahutamatuks osaks jäävad endiselt ka muud vahendid (nagu eelkommunikatsioon, varaostud ja pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid), mida vajaduse korral kasutatakse ning mis viimase aastakümne jooksul on aidanud vähendada nominaalsete intressimäärade alampiirist tingitud piiranguid.

„Mul on hea meel teatada, et EKP nõukogu kiitis eile heaks EKP uue rahapoliitika strateegia. Lähtudes EKP esmasest ülesandest säilitada hindade stabiilsus, võimaldas strateegia läbivaatamine heita värske pilgu meie seisukohtadele, suhelda erinevate sidusrühmadega ning mõtiskleda, arutleda ja leida ühine keel, kuidas strateegiat ajakohastada. Uus strateegia on kindel vundament, millele saame lähiaastatel oma rahapoliitika elluviimisel tugineda,” sõnas EKP president Christine Lagarde.

EKP nõukogu kinnitas, et ühtlustatud tarbijahinnaindeks (ÜTHI) on jätkuvalt asjakohane näitaja hinnastabiilsuse hindamiseks. Samal ajal tunnistab nõukogu, et omaniku kasutuses oleva eluasemega seotud kulude kaasamine ÜTHIsse kajastaks kodumajapidamiste jaoks asjakohast inflatsioonimäära paremini, kuid selleks kulub mitu aastat. Vahepeal kavatseb EKP nõukogu võtta oma rahapoliitilistes hinnangutes täiendavate laiemate inflatsiooninäitajate hulgas arvesse ka neid, mis hõlmavad omaniku kasutuses oleva eluasemega seotud kulude esialgseid hinnanguid.

Ühtlasi nentis EKP nõukogu kliimariskide ulatuslikku mõju hinnastabiilsusele ja kohustus seega täitma oma pädevuse piires kliimaga seotud nõudlikku tegevuskava. Sellekohane pressiteade avaldati täna.

Uut strateegiat hakatakse ellu viima alates EKP nõukogu korralisest rahapoliitikaistungist, mis toimub 22. juulil 2021. Edaspidi kavatseb EKP nõukogu korrapäraselt hinnata oma rahapoliitika strateegia asjakohasust. Järgmine hindamine peaks toimuma 2025. aastal.

Meediakanalite küsimustele vastab Peter Ehrlich (tel: +49 69 1344 8320).

Märkused.

  • Eelmine rahapoliitika strateegia läbivaatamine toimus 2003. aastal.
  • Täna avaldatud uus strateegia on 23. jaanuaril 2020 algatatud põhjaliku läbivaatamise tulemus. Viimase 18 kuu jooksul korraldas EKP nõukogu arvukaid seminare, esitlusi, arutelusid ja kohtumisi kõigi läbivaatamisele kuulunud valdkondade käsitlemiseks, et mitte jätta ühtki küsimust tähelepanuta.
  • Läbivaatamine oli nii EKP kui ka euroala riikide keskpankade ekspertide ühine suur jõupingutus, mille käigus analüüsiti 13 eri töösuunda.
  • Selle raames korraldasid nii EKP kui ka riikide keskpangad mitmeid arvamusüritusi laiema avalikkuse, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja akadeemiliste ringkondade kaasamiseks. Väljendatud ideid ja seisukohti võeti arvesse EKP nõukogu otsuste kaalumisel.

Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat, rahvusvaheliste meediasuhete osakond
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
Tel: +49 69 1344 7455, e-aadress: [email protected], veebileht: www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.