Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvas veebruaris aasta võrdluses 10%

Postitatud:

23.03.2017

  • Ettevõtetele anti uusi laenusid aasta alguses mullusest mõnevõrra vähem
  • Uusi eluasemelaenusid anti veebruaris 10% rohkem kui aasta tagasi
  • Hoiuste maht kasvas kiiremini kui pankade laenu- ja liisinguportfell

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli maht suurenes veebruaris 57 miljoni euro võrra 17,2 miljardi euroni, mis on 6,3% rohkem kui samal kuul aasta tagasi.

Ettevõtete poolt Eestis tegutsevatest pankadest ja liisingufirmadest võetud laenude ja liisingute kasv 2017. aasta alguses pisut aeglustus, kuid püsis kiire. Veebruaris oli ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli maht 6,8% suurem kui aasta tagasi. Samas on ettevõtete laenamine välismaalt ja mujalt kui pankadest ja liisingufirmadest vähenenud ning ettevõtete koguvõlg ei ole eriti muutunud. Uusi laenusid ettevõtetele on aasta kahel esimesel kuul antud vähem kui aasta tagasi.

Eluasemelaenude portfell kasvas veebruaris sama tempoga mis jaanuariski, olles kuu lõpus 5,6% suurem kui aasta tagasi. Veebruaris anti uusi eluasemelaenusid 76 miljoni euro väärtuses ehk ligikaudu 10% suuremas mahus kui samal ajal aasta tagasi. Kasvas nii lepingute arv kui ka keskmine väärtus. Autoliisingu kasv aasta esimestel kuudel pisut aeglustus, kuid on endiselt kiire (veebruaris aasta võrdluses 14%). Arveldus- ja krediitkaardilaenude maht kasvas veebruaris aasta võrdluses 1,2%.

Pikemat aega viivises olevate laenude maht veebruaris pisut kasvas, nagu jaanuariski, kuid jäi endiselt väikeseks. Üle 60 päeva viivises olevate laenude maht suurenes veebruaris 188 miljoni euroni. Suhtena laenuportfelli on pikemat aega viivises olevate laenude maht jäänud väikseks, moodustades veebruaris 1,2% laenuportfellist. 

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht suurenes veebruaris tempokalt, kasvades aastatagusega võrreldes peaaegu 10%. Seega kasvas hoiuste maht aasta võrdluses kiiremini kui pankade laenuportfell. Majapidamiste hoiuste maht, mis veebruaris suurenes ligikaudu 116 miljoni euro võrra, kasvas aastatagusega võrreldes 8%. Ettevõtete hoiuste maht oli veebruari lõpus 11% suurem kui aasta tagasi.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid

Lisateave:
Leanyka Libeon
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]