Ettevõtete ja majapidamiste laenude ja liisingute stabiilne kasv aasta alguses jätkus

Postitatud:

23.02.2016

  • Ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfell kasvas jaanuaris aasta võrdluses 5,6%1
  • Üle 60 päeva viivises olevate laenude osakaal laenuportfellis on 1,2% ehk viimaste aastate väikseim
  • Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste kiire kasv jaanuaris jätkus, aasta võrdluses 11%

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli jääk kasvas jaanuaris aasta võrdluses 5,6%. Portfelli aastakasv oli detsembris ja jaanuaris varasemast kiirem peamiselt ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli tõttu. Kuuga suurenes ettevõtete ja majapidamiste laenude ja liisingute kogumaht 962 miljoni euro võrra, 16,1 miljardi euroni.

Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli stabiilne kasv jätkus. Kahel viimasel kuul on ettevõtete laenukasv olnud varasemast kiirem, kuid enne seda oli laenukasv tagasihoidlikum baasefekti tõttu, sest 2014. aasta lõpus ning 2015. aasta alguses täpsustati statistikas klientide tegevusalasid. Kokkuvõttes on ettevõtete laenukasv olnud sama kiire kui eelmisel aastal keskmiselt. Teistest tegevusaladest kiiremini on viimase poole aasta jooksul kasvanud tööstus- ja kaubandusettevõtete laenude ja liisingute portfell.

Eluasemelaenude jääk kasvas jaanuaris aasta võrdluses sama palju kui eelmise aasta lõpus, 4,2%. Uusi eluasemelaene väljastati jaanuaris aasta algusele omaselt väiksemas mahus kui varasematel kuudel. Majapidamiste muude laenude jäägi kasv kiirenes, 6,5%ni3. Selle taga on autoliising, mis suurenes jaanuaris aasta võrdluses 18%4.

Laenude keskmised intressimäärad ei ole viimastel kuudel eriti muutunud. Kuu jooksul väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär oli kolmandat kuud järjest 2,2%. Ka ettevõtetele jaanuaris väljastatud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli sama kõrge kui eelnevatel kuudel, 2,3%5.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis moodustas kuu lõpus 1,2%. Pikemajaliselt viivises olevate laenude maht oli jaanuaris viimaste aastate väikseim, umbes sama suur kui aasta lõpus.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste mahu kiire kasv jätkus ka jaanuaris, aasta võrdluses 11%. Viimase poole aasta jooksul on ettevõtete hoiused kasvanud tempokamalt kui majapidamiste omad: jaanuaris aasta võrdluses vastavalt 16% ja 8%. 


Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisinguportfelli aastakasv


Kuu jooksul välja antud laenude keskmine intressimäär ning 6 kuu EURIBOR


Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste mahu aastakasv (%)

1 Andmed muutusid seoses ühe liisingettevõtte statistika lisandumisega aruandlusesse

2 Andmed muutusid seoses ühe liisingettevõtte statistika lisandumisega aruandlusesse

3 Andmed muutusid seoses ühe liisingettevõtte statistika lisandumisega aruandlusesse

4 Andmed muutusid seoses ühe liisingettevõtte statistika lisandumisega aruandlusesse

5 Andmed muutusid seoses ühe liisingettevõtte statistika lisandumisega aruandlusesse


Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.

Lisateave:
Piret Putko
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]