Ettevõtete laenude ja liisingute maht kasvas aprillis aasta võrdluses 7%

Postitatud:

24.05.2016

  • Ettevõtete laenud ja liisingud kasvasid aprillis nii nagu ka eelmistel kuudel kiiresti, aasta võrdluses 7%
  • Eluasemelaenude maht suurenes aprillis samas tempos kui eelmistel kuudel, aasta võrdluses 4%
  • Ettevõtetele väljastatud laenude keskmine intressimäär on sel aastal langenud
  • Hoiuste tugev kasv jätkus aprillis ning ületas laenude ja liisingute kasvu

Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenude ja liisingute kasv jätkus aprillis samas tempos nagu eelmistel kuudel. Portfelli kogumaht kasvas aprillis aastataguse ajaga võrreldes 6%. Kuuga suurenes laenude ja liisingute kogumaht 56 miljoni euro võrra, 16,3 miljardi euroni.

Ettevõtete laenude ja liisingute mahu kasv aasta esimestel kuudel kiirenes ja jäi ka aprillis suhteliselt suureks (7%). Aasta esimese nelja kuuga väljastati ettevõtetele uusi pikaajalisi laene ligikaudu 880 miljoni euro väärtuses ehk enam kui neljandiku võrra rohkem kui aasta tagasi, kuigi osa neist on ka varasemate laenude refinantseerimine. Suurim osa uutest pikaajalistest laenudest anti kinnisvara- ja tööstusettevõtetele.

Eluasemelaenude maht kasvas aprillis aasta võrdluses 4% ehk samas tempos nagu eelmistelgi kuudel. Eluasemelaenuturu aktiivsus on aga mõnevõrra kahanenud. Märtsis ja aprillis väljastati uusi eluasemelaene arvuliselt ligikaudu 10% vähem kui aasta tagasi. Majapidamiste muude laenude maht suurenes autoliisingu hoogsa kasvu tõttu endiselt kiiremini kui eluasemelaenude maht, aprillis aasta võrdluses 7%.

Ettevõtetele väljastatud laenude keskmine intressimäär on sel aastal langenud, kui mitte arvestada üksikutest tehingutest tingitud järsku hüpet märtsis. Ettevõtetele aprillis välja antud laenude keskmine intressimäär oli 2,1%. Aprillis väljastatud eluasemelaenude keskmiseks intressimääraks kujunes 2,3%.

Pikemat aega viivises olevate laenude maht püsis endiselt väike. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht aprillis pisut vähenes ja moodustas kuu lõpus 1,3% laenuportfellist.

Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste tugev kasv jätkus aprillis. Hoiuste kogumaht suurenes aasta võrdluses 8%, 10,8 miljardi euroni. Ettevõtete hoiused on alates eelmise aasta teisest poolest kasvanud kiiremini kui majapidamiste hoiused. Nii ettevõtete kui ka majapidamiste puhul kasvavad hoiused aga endiselt kiiremini kui laenud ja liisingud.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas.


Lisateave:
Piret Viherpuu
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959
E-post: [email protected]
Meediapäringud: [email protected]